Startlån

Startlån skal bidra til at personer som har langvarige problemer med å kjøpe bolig kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Du kan søke startlån til

  • Kjøp av bolig
  • Bygging av bolig
  • Refinansiering som er nødvendig for å beholde boligen
  • Tilpasning av bolig dersom du på grunn av nedsatt funksjonsevne har behov for tilpasning.
  • Utbedring av bolig

Startlånet kan brukes til å fullfinansiere bolig, eller som toppfinansiering i kombinasjon med lån fra annen bank. Kommunen vil ta pant i boligen.

Du kan lese mer om startlån på Husbankens nettsider.

Hvem kan få startlån?
Kommunen kan gi startlån til personer som er bosatt eller skal bosette seg i Stavanger. For å få startlån må du ha langvarige problemer med å finansiere bolig. Du må samtidig ha høy nok inntekt til å betjene avdrag og renter på et startlån. Søkere med vedvarende lav inntekt kan søke om startlån i kombinasjon med tilskudd til etablering. Boligen skal være beboelig og nøktern.

Slik søker du om startlån
Du kan søke elektronisk eller på papirsøknad via Husbanken sine nettsider:
Søk startlån og tilskudd - Husbanken.
Søknaden sendes til Boligkontoret i Stavanger kommune. Kommunen behandler søknader fortløpende.

Stavanger kommune tilbyr gjeldsrådgivning til personer som har betalings- og gjeldsproblemer. 

 

 

Her finner du oss:
Boligkontoret
Løkkeveien 51
4008 Stavanger

Tlf: 51 50 83 00
(51 50 70 90)

Åpningstid
Mandag-fredag
Kl. 09.00-14.30

Epost:
boligkontoret@
stavanger.kommune.no

Postadresse:
Postboks 8001
4068 Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam