Høring: Planprogram for ny kulturplan

Stavanger kommune har startet opp arbeidet med kommunedelplan for kunst og kultur 2018 – 2025, og legger nå ut et forslag til planprogram for arbeidet på høring.

Kultursjef Rolf Norås orienterer på kulturdialog 24.02.2017Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, rammer og føringer, plantema, planprosessen og opplegget for medvirkning. Programforslaget kan lastes ned via kommunens nettsider, eller via Plandokumenterwww.kulturplanen.no. Det er altså planprogrammet vi ønsker innspill på i denne runden. Etter at dette er vedtatt vil dere bli invitert til ny høringsrunde om selve kulturplanen.

Kom med innspill innen 12. april

Dersom du har innspill til områder og emner i planprogrammet, sender du et skriftlig innspill via konktaktskjemaet på nettsiden eller til Kulturavdelingen i Stavanger kommune, postboks 8001, 4068 Stavanger - eller kulturplanen@stavanger.kommune.no innen 12. april 2017.

Hvem kan uttale seg – og om hva?

Kommunedelplan for kunst og kultur 2018 - 2025 skal romme visjon, mål, satsingsområder og tiltak for utviklingen av kulturbyen Stavanger. Den nye kulturplanen skal også omfatte kulturarenaer.

Alle interesserte kan uttale seg – både privatpersoner, interesseorganisasjoner, næringsliv og formelle høringsinstanser.

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med kultursjef Rolf Norås på tlf. 918 77 198 eller e-post rno@stavanger.kommune.no dersom du har spørsmål. Andre kontaktpersoner: Stein Andreassen, tlf. 51507960 / Øyvind Berekvam, tlf 99565627


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Smartbyen Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen