Nå kan du søke om atelier på Tou scene

10 atelier ved Tou Scene & Kunstfabrikk leies ut fra juni 2017. Søknadsfrist: 24. mars.

Tou SceneAtelierne ligger i andre og tredje etasje i Tou Scene Atelierhus i Kvitsøygata. 25. Alle atelierne er godt tilrettelagt med ventilasjon, intern varmestyring, utslagsvask, fellesarealer etc. All annen innredning og utstyr må besørges av leietakerne.

Avhengig av søknadsomfanget vurderes inntil to atelier brukt som hhv. etableringsatelier og gjesteatelier.

Visning

Atelierhuset er fremdeles en byggeplass. Det blir derfor kun anledning til delta på fellesvisninger for aktuelle søkere:

  • Lørdag 17. mars kl. 12

Meld deg på visning til tou@touscene.com

Hvem kan søke?

Atelierhusets målgruppe er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere og kunsthåndverkere.

Utleier

Tou Scene as har en driftsavtale med Stavanger kommune og vil være utleier av atelierne. (jf. nedenfor om atelierhuset og Nye Tou).

Leieperiode

Normal leieperiode er 5 år, med mulighet for forlengelse i nye 5 år etter dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet og bruk av lokalet. Kortere leieperiode kan avtales mellom utleier og leietaker. Leieperioden for etableringsatelier er inntil 2 år.

Leiepris

Utleier skal tilby lokalene i atelierhuset basert på prinsippet om «et leienivå tilpasset brukergruppenes økonomiske situasjon», jf. sak 19/14 i Stavanger formannskap.

Leien er i 2017  853 kr pr. m2 pr. år, inkl. oppvarming, strøm og andel fellesareal/-kostnader. Leien for etableringsatelier settes til 426 kr pr. m2 pr. år.

Leien vil bli indeksregulert årlig.

Leie av prosjektrom (i 2. etasje) og fellesverksteder (i 1. etasje) kommer i tillegg.

Krav om kunstnerisk aktivitet

Det stilles krav til leietakere i atelierhuset om kunstnerisk aktivitet i leieperioden. Leietaker må kunne dokumentere kunstnerisk aktivitet og aktiv bruk av lokalene. Leieavtale kan sies opp dersom det ikke dokumenteres tilfredsstillende aktivitet. Slik evaluering vil skje hvert 2. år.

Leietakerforening

Medlemskap i leietakerforeningen er obligatorisk for atelierhusets leietakere. Leietagerforeningen bistår Tou Scene i det daglige.

Søknad

Søknad sendes senest 24. mars 2017 til: tou@touscene.com.

Søknad med CV skal tydelig merkes atelier i Nye Tou, skal ikke overskride 5 sider, og skal inneholde:

  • navn, fødsels- og personnummer, bostedadresse, epostadresse og telefonnr.
  • utdanningsbakgrunn
  • gjennomførte prosjekter/utstillinger/utsmykkingsoppdrag/annet (ev. utvalg)
  • pågående prosjekter og planer framover
  • motivasjon for å søke om atelierplass i Nye Tou som inneholder hvordan man ønsker å bidra i eksisterende miljø og evt. om det er noen initiativ man ønsker i igangsette for miljøet eller senteret som sådan
  • eventuelle ønsker om spesifikt atelier må oppgis med prioritet 1 og 2 fordelt på aktuelle romnr.

Tildeling

Tildeling forestås av en egen atelierkomité. Komiteen består i denne omgang av 1 representant for Tou Scene, 1 representant for leietakerforeningen og 1 representant for lokale kunstinstitusjoner. I tillegg har Stavanger kommune en observatør i komiteen.

Atelierkomiteen skal tildele ledige atelier basert på søkernes profesjonalitet, kunstneriske aktivitet og motivasjon for atelierplass i Nye Tou. Videre skal komiteen søke å sette sammen en leietakergruppe med ulike kunstneriske uttrykk representert, med spenn i alder og av begge kjønn.

Atelierhuset og Nye Tou

Atelierhuset er en del av prosjektet Tou Scene & Kunstfabrikk, Stavanger kommunes renovering og utbygging av gamle Tou bryggeri til kunstfabrikk, scene og møtested. Anlegget vil i tillegg til atelierhuset omfatte et øvingsfellesskap for rytmisk musikk og en utvidelse av publikumslokalene.

Hele anlegget  drives av Tou Scene AS etter avtale med Stavanger kommune (huseier). Tou Scene er ansvarlig for all utleievirksomhet i anlegget.

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til Tou Scene ved daglig leder Per Arne Alstad, paa@touscene.com, 930 04 217 


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Smartbyen Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen