Per Erling Ramslands legat for kulturlivet i Stavanger

Om Per Erling Ramslands legat

Per Erling Ramsland ble født i 1923 og døde i 1984. Han var forretningsmann og drev butikk i Øvre Holmegate. Ramsland var kunst- og kulturinteressert, og etter hans død ble Per Erling Ramslands legat for kulturlivet i Stavanger opprettet. Formålet var å støtte seriøs musikk og seriøs bildende kunst.

Per Erling Ramslands legat har en daglig leder og et styre. Kultursjefen er daglig leder og Stavanger kommunes kommunalstyre for kultur og idrett er legatets styre. Søknader om midler behandles av legatets styre, og styret tar den endelige beslutningen om hvilke prosjekter og tiltak som får støtte.

Utlysning av midler 2017

Tilskuddsmidler fra legatets avkastning kan gis til større prosjekter og tiltak i Stavanger. Legatet har som formål at «midler skal gå til seriøse kulturformål, i første rekke til seriøs musikk og seriøs bildende kunst» (fra vedtekter). Tiltak som ikke omfattes av andre kommunale tilskudds- og/eller finansieringsordninger vil normalt bli prioritert. Institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner i Stavanger kan søke. Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse, tidsplan, budsjett og finansieringsplan.

Det gis ikke midler til ordinær drift og programvirksomhet, samt til utdanning.

Saksbehandler er rådgiver Jeanette Flåte Vikse, tlf. 51 50 86 37,
E-post: jeanette.flate.vikse@stavanger.kommune.no

Søknadsfristen er 15. september 2017
Søknader sendes: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no  

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam