Kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er kultur for seniorer. Det er et ønske at seniorer i Stavanger skal få oppleve varierte og gode kunst - og kulturtilbud.

Kulturarrangementene for seniorer finner sted på de ulike sykehjemmene i kommunen, i tillegg til andre aktuelle kulturscener.

Kulturavdelingen inviterer artister og andre kulturaktører til å søke om midler til kulturtilbud for eldre i 2018. 

Fyll inn den elektroniske, kulturelle spaserstokken skjemaet.

Veiledning til utfylling av søknad. Les veiledningen nøye før du fyller ut det elektroniske skjemaet 

Saksbehandler er rådgiver Jeanette Flåte Vikse, tlf. 51 50 86 37
E-post: jeanette.flate.vikse@stavanger.kommune.no 

Søknadsfristen er 1. oktober 2017  
 

 

 

 

 


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam