Fotosamlinger

Her presenteres et utvalg av våre fotosamlinger


Aprildagene 1940 - Johan A. Jacobsen

Her finner du bilder fra Stavanger tatt like etter Tysklands invasjon. 


Byantikvarens fotoarkiv

I dette fotoarkivet finnes bilder tatt, kjøpt – eller samlet inn – i forbindelse med Byantikvarens virksomhet. Motivene er primært av Stavangers bygningsmasse fra perioden ca. 1920-1990.  


Byarkivets Fotosamling

I dette fotoarkivet finnes en rekke bilder med motiver fra Stavanger fra rundt forrige århundreskifte og fram til 1930-tallet. 


Byarkivets postkortsamling

I likhet med Byarkivets Fotosamling, består vår postkortsamling av en rekke postkort med ulike motiver fra Stavanger, flere av dem også produsert her i byen.  


Formannskapets fotoarkiv

I formannskapets fotoarkiv vil du finne bilder tatt eller kjøpt inn i anledning ulike saker formannskapet har hatt til behandling, samt fotografier tatt i anledning ulike hendelser og begivenheter i regi av Stavanger kommune.  


Fotograf Carl J. Jacobsen

Dette arkivet inneholder bilder etter virksomheten til fotograffirmaet Jacobsen.


Fotograf Hakon Johannessen

I dette arkivet vil du finne bilder av bygninger, fabrikker, arbeidsliv, butikker og mennesker i Stavanger i perioden 1907-1940


Fotograf Hans Henriksen

Hans Henriksen (1893-1942) drev fotoforretning i Kirkegata og leverte i tillegg reportasjefotografier til Stavanger Aftenblad. I dette arkivet vil du finne motiver fra politiske møter, idrettsarrangementer, folkeliv, butikker og bedrifter.


Fotograf og optiker Gard Paulsen

Fotograf og optiker Gard Paulsen var reportasjefotograf for 1ste Mai (forløperen til Rogalands Avis) på 1930-tallet. I dette arkivet finnes bilder fra idrettsarrangement og fotballkamper, kulturbegivenheter og dagligliv m.m.


Fotograf Waldemar Eides bilder fra Ledaal

I denne lille samlingen glassnegativer finner du en rekke fotografier fra Ledaal, både interiør og eksteriør, tatt av Waldemar Eide på 1930-tallet. 


Gabriel Espedals panoramafoto

200 flotte panoramafoto fra Stavanger, Rogaland og flere andre steder i landet. 


Hans Thostensen

Hans Thostensens fotoarkiv inneholder reportasjebilder fra hans tid som fotograf for 1ste Mai, bilder fra Tysklandsbrigaden, samt en del private familiebilder. 


Norem-Baade

I 2011 la den tradisjonsrike forretningen Norem-Baade i Kirkegata i Stavanger ned virksomheten. Privatarkivet etter bedriften ble avlevert Stavanger Byarkiv.  


Ommund Lundes lysbildearkiv

Ommund Lundes fargedias med bymotiver, er vår største fotosamling med fargebilder. Lysbildene er tatt i perioden 1960-1980 og dokumenterer mye av bebyggelsen og utviklingen av Stavanger i denne perioden.  


Opsangers glassnegativer med postkortmotiv

Dette lille arkivet består av glassnegativer med motiver fra Stavanger til bruk på Opsangers postkort. 


Rogalands Avis

I 2008 avleverte Rogalands Avis sitt gamle fotoarkiv til Stavanger Byarkiv. Her vil du finne bilder fra ulike begivenheter, bymotiver og personportretter fra både Stavanger og nabokommunene i perioden 1965-1998.


Skipsreder Georg T. Monsens fotosamling

Skipsreder Georg T. Monsen (1866-1926) var en ivrig hobbyfotograf. I denne samlingen finnes skipsmotiver, familie- og feriebilder fra hele fylket, samt noe fra Hordaland og Europa. 


Stadskonduktør Michael Eckhoffs fotoarkiv

Denne samlingen inneholder glassnegativer og en rekke stereoskopier fra familien Eckhoffs liv i Stavanger tidlig på 1900-tallet.


Stavanger Brannvesen

Fotoarkivet etter Stavanger brannvesen er et av de større kommunale fotoarkivene våre. Her finnes fotografier fra den gamle brannvakten ved Domkirkeplassen, så vel som da brannstasjonen på Lagårdsveien var ny.  


Stavanger Kinematografer

Dette arkivet inneholder stort sett positiver relatert til kinoens virksomhet i perioden 1930-1970.  


Stavanger kommunes modellverksted

I dette arkivet finner du kommunens egne fotografier tatt i forbindelse med ulike utbyggingsprosjekter. Billedmaterialet strekker seg fra slutten av 1940-tallet til begynnelsen på 90-tallet.


Tønnes Sandstøl

Tønnes Sandstøl (1845-1924) var lærer og kveker, født på Sandstøl i Lund. Han hadde sitt virke først i Egersund, men flyttet til Stavanger i 1877. Hans fotografier dokumenterer både kvekeraktivitet, bygningsmasse og byliv i Stavanger. 


Widerøes flyfoto i farger

Denne serien inneholder bilder som dekker store deler av Stavanger kommune.


Widerøes flyfoto i sort/hvitt

Dette arkivet inneholder bilder som dekker store deler av Stavanger kommune.


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam