Samarbeidspartnere

Flere avdelinger i og utenfor kommunen samarbeider for å overvåke og å bedre luftkvaliteten.

Kommunen har hovedansvaret for luftkvaliteten lokalt og skal foreta utredninger, utarbeide tiltaksplaner og skal føre tilsyn med miljøfaktorer som kan påvirke helsen. Kommunen er forurensningsmyndighet og har myndighet etter Forurensningsloven og Folkehelseloven. 

Miljøvernsjefen koordinerer tiltaksarbeidet og har lokal myndighet etter Miljøvernloven. Miljøvernsjefen samarbeider med helsesjefen som har myndighet etter Folkehelseloven. I perioder med dårlig luftkvalitet setter helsesjefen i gang strakstiltak slik at det blir gjennomført økt gaterenhold eller salting av aktuelle veistrekninger.  Helsesjefen gir også informasjon og helseråd til befolkningen når situasjonen krever det. 

Stavanger kommune har siden 1.7.2014 hatt samarbeidsavtale med Miljørettet helsevern (MHV) ved Rogaland brann og redning IKS om overvåking av lokal luftkvalitet. Det inkluderer ansvar for daglig drift av måleutstyret i Kannik og på Våland, samt kvalitetssikring og rapportering av data. MHV samarbeider med Norsk institutt for luftforskning (NILU) i overvåkingen av luftkvaliteten med tanke på utstyr, kvalitetssikring, kontroll og overvåking. MHV utarbeider kommunens årsrapport om luftkvaliteten i Stavanger.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen