Arbeid med ny kommuneplan

Sammen om Stavanger inn i framtiden!

Kommuneplansjef Ole Martin Lund og prosjektleder for kommuneplanen Kaj Lea. Foto: Lene K. Jørpeland.

Nå er vi gang med å lage den neste kommuneplanen som skal gjelde for 2019-2034. Planprogrammet ligger ute på høring og frist til å gi innspill til planprogrammet eller til arealdelen er 11. august.

Gi innspill til planen

Du kan være med og si din mening
For at Stavanger skal klare utfordringene vi står ovenfor må vi jobbe sammen.

Ansatte i kommunen skal sammen med innbyggere, næringsliv, organisasjoner, politikere, lag og foreninger komme fram til de gode løsningen for byen vår. Din stemme er viktig i planleggingen!

Tema for denne planen er omstilling, velferd og folkehelse samt klimarobust og attraktiv by.

Vi lurer blant annet på:

  • Hvordan kan vi sammen forsterke byens attraktivitet slik at vi tiltrekker oss flere som vil bo og jobbe i Stavanger?
  • Bedre inkludering er nødvendig.  Det er allerede store grupper og enkeltpersoner som faller utenfor og særlig er det nødvendig at flere kommer i arbeid. Hva skal til?
  • Klima- og miljøutfordringene er åpenbare og krever nye løsninger både innen transport, energibruk, bygg, samfunnssikkerhet og beredskap. Forslag til hvordan?
  • Vi blir flere eldre, og vi lever lengre. I årene framover er trenden at færre skal forsørge flere, samtidig som behovet for velferdstjenester øker og forsørgerbyrden vokser. Hvordan løser vi dette? 


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen