Avgift, gebyr og skatt

Skatt og alle kommunale regninger og avgifter kan betales gebyrfritt på Innbyggerservice ved hovedkassen i Olav Kyrres gate 23.
Personlig frammøte er nødvendig for å få dette gebyrfritt, ellers kan betaling skje både i vanlig bank og via nettbank.

Hovedkassen utbetaler ikke skatt du har til gode.


Fast utfakturering for følgende avgifter:

Eiendomsgebyrer:
01.01-30.06: Faktura sendes ut medio februar. Forfall 20.03.
01.07-31.12: Faktura sendes ut medio august. Forfall 20.09.

Institusjonsopphold, Hjemmehjelp, Trygghetsalarm:
Faktura sendes ut 5. i mnd. Forfall 20. i mnd.

Barnehage, SFO og Husleie:
Faktura sendes ut 15. i mnd. Forfall 01. i påfølgende mnd.

Innbyggerservice finner du i
Olav Kyrres gate 23
Telefon 51 50 70 90

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam