Gebyrer for eiendommer

To ganger i året kommer en regning (faktura) til deg som eier en eiendom i Stavanger.

Hva betaler jeg for?
Kort forklart betaler du

  • gebyr for renovasjon er betaling for at kommunen tar hånd om avfallet. 
  • gebyr for for vann og avløp for at det er rent vann i springen, avløp fra eiendommen og at spillvannet blir renset.
  • feiegebyr  for at feieren feier pipeløp og har tilsyn med ildsteder
  • eiendomsskatt, som sammen med inntektsskatten til kommunen er med på å dekke kostnadene for ulike fellestjenester for alle innbyggerne, som bygging og drift av veier, gatelys, friområder og så videre. De fleste kommuner i Norge har eiendomsskatt.

Når betaler jeg gebyrene?
20. mars er betalingsfristen for gebyrene for første halvår. 
20. september er betalingsfristen for andre halvår.

Det du betaler hvert år er delt i to betalinger. For mange er det lettere å betale to mindre beløp enn ett stort. Vi sender ut regningen i god tid før betalingsfristen.

Hvor mye betaler jeg?
Stavanger har blant de laveste kommunale gebyrene  i landet. Eiendomsskatten er også på et lavt nivå. 

På listen over gebyrer på regningen du har fått står beløpet for hvert gebyr helt til høyre. Nederst er totalbeløpet oppsummert.

Hvordan betaler jeg?
Du betaler regningen som du betaler andre regninger, for eksempel i nettbanken eller ved å besøke banken.

På Innbyggerservice ligger hovedkassen i Olav Kyrres gate 23. Der kan alle kommunale regninger og avgifter betales gebyrfritt ved personlig oppmøte. Hovedkassen utbetaler ikke skatt du har til gode.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam