Kemneren i Stavanger

Kemneren i Stavanger er skatteoppkrever i kommunene Stavanger, Randaberg, Rennesøy, Finnøy, Kvitsøy og Forsand.

Vi fører skatteregnskapet og har ansvaret for all innfordring av skatter og arbeidsgiveravgift i disse kommunene. I tillegg kontrollerer vi arbeidsgiverne i kommunene Stavanger, Kvitsøy, Rennesøy, Finnøy, Hjelmeland, Forsand, Bjerkreim, Sokndal, Eigersund og Lund.

Kemneren i Stavanger har også funksjon som særnamsmann.

Nils Fredrik Gjerpe er kemner i Stavanger kommune.

Relevante områder:
Skatteattest
• Skatteoppgjøret, utbetalingsdatoer
• Skatteoppgjøret, frister restskatt
• Endring av kontonummer
• Endring av selvangivelsen 
Endring av skattekort
Søknad om nedsettelse/ettergivelse/lemping
• Hvem svarer på hva - Kemneren eller Skatt vest?
Utleggstrekk - mindre trekk i lønn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontonummer for skatter og avgifter:

Stavanger       6345.06.11036
Kvitsøy 6345.06.11443
Finnøy 6345.06.11419
Rennesøy 6345.06.11427
Randaberg 6345.06.11273
Forsand 6345.07.11294


(Lag ditt KID-nummer)

Ved kontakt med Kemneren i Stavanger, vennligst oppgi fødselsnummer, eller organisasjonsnummer for arbeidsgivere.

For spørsmål vedrørende ligning, kontakt Skatt vest:
Tlf: 800 80 000
www.skatteetaten.no

Kemneren i Stavanger

Åpningstider
Mandag - fredag: 09.00 - 15.00

Sentralbord Kemneren:
51 50 77 10

Åpningstider sentralbord Kemneren
Mandag - fredag: 09.00 - 14.30

Sentralbord Stavanger kommune:
51 50 70 90

Besøksadresse:
Lagårdsveien 46,
4010 Stavanger (Skattens hus)

Postadresse:
Postboks 118 Sentrum, 4001 Stavanger

Telefon fra utland : +47 51 50 77 10
Telefaks: 51 56 45 92

E-post for tips: tips_kemner@stavanger.kommune.no

E-post: kemneren@stavanger.kommune.no

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam