Legat, skjema og søknader

Alfabetisk oversikt over elektroniske søknadsskjema og blanketter til nedlasting

På denne siden finner du alle skjema, søknader og blanketter samlet.
Du kan også navigere etter tema ved å klikke på kategoriene i venstre meny.

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
 27. Æ
 28. Ø
 29. Å
 30. #
 1. A

  Alkohol og servering
  Arrangement
  Arrangement på utendørs idrettsanlegg
  Avstandserklæring for bygging
  Avvikssøknad - veinorm
 2. B

  Barn, unge og familie
  Barne- og ungdomssekretær, tilskudd
  Barnehagesøknad
  Barnevern - rapport fra tilsynsperson
  Begjæring om oppdeling i eierseksjon/reseksjonering
  Bertha Berg født Randulffs legat
  Bolig - søknad om kommunal utleiebolig
  Bolig, bygg og eiendom
  Bostøtte - Husbanken [E]
  Bostøtte - kommunal
  Bydelsutvalgenes tilskuddsmidler
  Byggesak - bestill situasjonskart [E]
  Byggesaksblanketter
  Byggsøk [E]
 3. D

  Dagstur for eldre
 4. E

  Egenerklæring om konsesjonsfrihet
  Eiendomsopplysninger
  Elevpermisjon
  Erklæring om felles solidarisk ansvar
  Erklæring om rett til å legge vann- og avløpsledninger
  E-skjema [E]
 5. F

  Ferdigmelding
  Ferdigmelding/ utkobling av slamavskillere
  Folketoget - søknad om deltakelse
  Fysio- og ergoterapi
 6. G

  Gravetillatelse
 7. H

  Helse- og omsorgstjenester
  Helse og sosial
  Henvendelse vedrørende sansetap
  Henvisning til PP-tjenesten
  Hildur og Arthur Gjerdes legat
  Hjemmehjelp - skjema for bytte av leverandør
  Hjemmehjelp - valg av leverandør
  Husbankens bostøtte [E]
 8. I

  Idrett - Administrativ stilling - tilskudd [E]
  Idrett - Anleggstilskudd [E]
  Idrett - arrangement utendørs idrettsanlegg
  Idrett - leie av idrettsanlegg
  Idrett - salg og reklamerettigheter [E]
  Idrett - støtte til større idrettsarrangement [E]
  Introduksjonsordning for flyktninger
 9. J

  Johannes og Enny Johnsens fond
 10. K

  Kartdata
  Kommunal bolig
  Kommunal bostøtte
  Konsesjon - erverv av fast eiendom
  Korttidsopphold i Spania
  Kultur, idrett og fritid
 11. L

  Ledsagerbevis
  Legat og stipend
  Legatet til Stavanger bys vel
  Legathåndboken
  Legionella
  Lilly og Jacob Jacobsens legat
 12. M

  Marie og Bjarne Rees fond til utdanning
  Melding om installasjon av fyringsanlegg for fast brensel
  Montering av pumpekum
 13. N

  Naboliste
 14. O

  Omsorgsbolig
  Oppløsning av sameie
  Overlevering av anlegg til registrering i ISY Park
 15. R

  Registrere vannmåler
  Registrering av nye og eksisterende fettutskillere
  Rekvisisjon av oppmålingsforretning
  Renovasjon - bestille avfallsbeholder[E]
  Renovasjon - større beholder (fritak)[E]
  Renovasjon - trilletjeneste[E]
  Rørleggermelding
 16. S

  Sammenslåing av tilnglyste matrikkelenheter
  Servering og skjenking
  SFO
  Skjøte
  Skole og utdanning
  Skolelokaler
  Sosialhjelp
  Sosiallegat til økonomisk vanskeligstilte familier og enslige i Stavanger
  Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn
  Spesialundervisning for voksne, søknad
  Startlån [E]
  Startpakke for regulerings-/bebyggelsesplan
  Stavanger Arbeidsskoles legat til lærlinger og til støtte til barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter
  Stimuleringstilskudd innen park, nærmiljø, natur og friluftsliv
  Søk om innsyn
  Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann
  Søknad om ansvarsrett for sanitæranlegg
  Søknad om utslipp av mindre avløpsanlegg
 17. T

  Tilskudd fra eldrerådet
  Tilskudd til etablering [E]
  Tilskudd til tilpasning [E]
  Tina og Martin Magnesens legat
  Trefelling og rydding i vegetasjon
 18. U

  Utdanningslegatet for studerende ungdom og voksne i Stavanger
  Uteservering
 19. V

  Varsle om feil (VOF)
  Vei, vann og graving

Kontakt oss 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam