Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)

Hva gjør vi?

- Vi undersøker om barnet kan ha behov for ekstra hjelp, gjennom observasjon, kartlegging og tester

- Vi gir råd og veiledning til foreldre, barnehage, skole og andre samarbeidspartnere

- Vi tilbyr kurs, nettverk og konsultasjoner til ansatte i barnehage og skole

- Vi gir hjelp til voksne som ønsker utredning  

 

Nytt kurs: Utviklingstraumer, en annen forståelsesramme for reguleringsvansker.

Foredragsholder: Dag Nordanger

Tidspunkt: 17.11.15, kl. 09.00-14.30

Påmelding i kursbasen

Kontakt oss

Telefon
51 50 74 01/ 414  80 719

E-post
oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no

Besøksadresse
Torgveien 23, 4016 Stavanger

Postadresse
Postboks 8001, 4068 Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam