Skolene i Stavanger

Her er oversikt over alle grunnskolene i Stavanger med lenke til skolenes egne hjemmesider. Du finner også oversikt over adresse og telefonnummer til skolene.

Barneskoler:
Auglend - Buøy - Byfjord - Eiganes - Gausel - Godeset - Hafrsfjord - Hundvåg - Jåtten -
Kampen - Kvaleberg - Kvernevik - Lassa - Madlamark - Madlavoll - Nylund -
Roaldsøy - Skeie - Storhaug - Sunde - Tasta - Teinå Tjensvoll - Vardenes - Vassøy -
Vaulen - Våland 

Ungdomsskoler:
Austbø - Gosen - Hinna - Kannik - Kristianslyst - Revheim - Smiodden - St.Svithun - TastaruståTastaveden - Ullandhaug

Kombinerte skoler (1-10):
Gautesete - Lunde 

Annet:
Johannes læringssenter - Lenden skole og ressurssenter - Kulturskole - Lundsvågen naturskole

Skolene sortert etter bydel:

Eiganes/Våland bydel:

Barneskoler: Eiganes - Kampen - Lassa -  Våland 
Ungdomsskoler: Kannik 

Hillevåg bydel:

Barneskoler: Auglend - Kvaleberg - Tjensvoll 
Ungdomsskoler: Kristianslyst - Ullandhaug 

Hinna bydel:

Barneskoler: Gausel - Godeset - Jåtten - Vaulen 
Ungdomsskoler: Hinna 
Kombinerte skoler: Gautesete 

Hundvåg bydel:

Barneskoler: Hundvåg - Roaldsøy - Skeie 
Ungdomsskoler: Austbø 
Kombinerte skoler: Buøy - Lunde 

Madla bydel:

Barneskoler: Hafrsfjord - Kvernevik - Madlamark - Madlavoll - Sunde  
Ungdomsskoler: Gosen - Revheim -  Smiodden 

Storhaug bydel:

Barneskoler: Nylund - Storhaug - Vassøy 
Ungdomsskoler: St.Svithun 

Tasta bydel:

Barneskoler: Byfjord - Tasta - Vardenes - Teinå 
Ungdomsskoler:Tastarustå - Tastaveden 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam