Graving i offentlig vei

Generelt
Før graving skal gravetillatelse innhentes. Gravemelding sikrer at strømkabler, telekabler, vann- og avløpsledninger etc. blir anvist slik at graving kan skje på en tryggest mulig måte. Graving uten gravemelding/tillatelse kan medføre stor fare, og kan føre til erstatningsansvar for den som graver

Søke om graving
For garving i kommunale arealer må det innhentes tillatelse fra Stavanger kommune ved Park og vei. Dette gjøres ved å bruke kommunes digitale grave portalen RoSyweb

Veileder til søknads portalen finner du her

Retningslinjen for graving i kommunale arealer finner du her

Behandlingstid:
Saksbehandlingstid for Gravemeldinger er 5 virkedager.
Saksbehandlingstid for arbeidsvarslingsplaner er 5 virkedager.

Graving innenfor Vernesone
Ved gravearbeid i vernesoner blant annet Middelalderbyen, sentrum og Gamle Stavanger skal riksantikvaren varsles og gi sin tillatelse før gravetillatelse kan innhentes. Dette skjer via e-postadresse postmottak@ra.no

Kabelkart ved graving
Kabelkart for graving må innhentes hos kabel og ledningseiere foreksemple Lyse geomatikk og vann og avløp

Graving uten søknad
Dersom graving på grunn av lekkasje, kabelfeil eller ledningsbrudd må foretas omgående, skal forvalter kontaktes i forkant. Gravemelding for slike situasjoner skal foreligge senest neste arbeidsdag.

Graving i andre arealer
For graving på riks- og fylkesvei, samt gang- og sykkelvei langs riksvei må det innhentes tillatelse fra Statens vegvesen. De kan kontaktes på tlf. 02030.

For graving i private veier se veilovens kap. VII - private vegar.

Søknad og ferdigmelding
Straks gravearbeidet er ferdig, skal ferdigmelding sendes eller leveres på grave portalen RoSyweb

Last ned

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam