Normer og retningslinjer

Norm for utomhusanlegg i Sør-Rogaland
Norm for planlegging og etablering av parker, lekeplasser, friområder, torg og plasser samt skole- og barnehageanlegg i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Time, Klepp, Eigersund og Hå.>

Retningslinjer for graving
Egne retningslinjer gir opplysninger om hvilke krav Stavanger kommune setter til de som vil grave i kommunale arealer og til gjennomføring og utførelse av arbeidet.

Veileder for private utbyggningsområder
Veileder for behandling av vei- ,vann-, avløp- og landskapsplaner i utbyggingsprosjekter fra tekniske planer til ferdig anlegg

Vegnorm for Sør-Rogaland
Stavanger kommune har i samarbeid med andre kommuner på Jæren utarbeidet felles kommunaltekniske normer for veibygging.

Søke om privat avkjørsel
Informasjon til deg som vurderer å søke om å få anlegge en privat avkjørsel fra offentlig vei. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam