Vegnorm for Sør-Rogaland

Stavanger kommune har i samarbeid med andre kommuner på Jæren utarbeidet felles kommunaltekniske normer for veibygging.

Vegnorm for Nord-Jæren

Alle planer som berører kommunale trafikkarealer skal sendes Stavanger kommune for gjennomsyn og godkjenning.

Send til:

Stavanger kommune
Bymiljø og utbygging,
v/ Park og vei,
Postboks 8001,
4068 Stavanger 

Ved hvert enkelt avvik fra Vegnorm for Sør-Rogaland skal det fylles ut et avvikskjema.

Gjeldende versjon av vegnorm:

Vegnorm for Sør-Rogaland versjon.2 - 8. Februar 2017

Tidligger versjoner av vegnorm:

Kommunalteknisk veinorm for Nord-Jæren - januar 2003

Vegnorm for Jæren versjon 1.1 - septermber 2011

Vegnorm for Jæren versjon 1.2 - januar 2012

Vegnorm for Jæren versjon 1.3 - februar 2013

Vegnorm for Jæren versjon 1.4 - januar 2014

Vegnorm for Sør-Rogaland versjon .1.6 - mars 2015

Vegnorm for Sør-Rogaland versjon .1.7 - mars 2016

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen