Kommunen sykler

Stavanger kommune er en av de største arbeidsgiverne i distriktet. Vi vil arbeide for at flere av våre medarbeidere sykler i jobbsammenheng.

I perioden for sykkelsatsingen vil vi

  • teste ut sykkelgodtgjørelse, som alternativ til bilgodtgjørelse
  • stenge administrasjonsbyggenes parkeringsplass for gratis bilparkering
  • bedre parkeringsmulighetene for sykler ved kommunale bygg og virksomheter
  • tilby ansatte i administrasjonen å bruke egne kommunale sykler til korte jobbreiser
  • motivere flere ansatte til å delta i Sykkelløftet, der vi allerede er største deltakende enkeltbedrift, med rundt tre tusen syklede kilometer hver uke. (juni 2013)

Stavanger kommune har egen sykkelklubb, her på tur ved Hafrsfjord.

Leder for sykkelsatsingen:
Roar Børresen
51 50 74 56
475 00 000 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam