Hovedrutene for sykkel

Stavanger har 11 hovedruter for sykkel:

I tillegg kommer sykkelstamveien, som skal bygges mellom Stavanger, Forus og Sandnes.

En viktig del av sykkelsatsingen er å oppgradere hovedrutene, som noen steder er lite oversiktlige, mengler god skilting eller veksler unødig mye mellom sykkelfelt, gang- og sykkelvei og sykling i blandet trafikk.

Hovedrutene og andre sykkelruter i distriktet finner du i heftet med sykkelkartene for Nord-Jæren, som du får gratis fra Servicetorget i Olav Kyrres gate 23. Du kan også laste kartbladene ned fra nettet.

Tasta - Forus

  • Rolig tempo, 39 minutter.
  • Krysser bilvei to ganger.
  • Minutt for minutt (NRK)

Skjermskudd fra NRKs filming av sykkelturen fra Tasta til Forus.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam