Høring forskrift - langtidsopphold sykehjem

Høring Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem i Stavanger.

Stavanger kommune sender med dette på høring forslag til lokal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem i Stavanger kommune, se vedlagt forslag til forskrift.

Forslag - forskrift

Høringsinstanser

Høring - forskrift

Frist for å avgi høringsuttalelse er 27. mars 2016.   

Høringsuttalelser kan sendes elektronisk til postmottak@stavanger.kommune.no eller pr. post til Stavanger kommune, postboks 8001, 4068 Stavanger. Høringssvaret merkes med «Høringsuttalelse forskrift om rett til sykehjemsplass».

Det tas sikte på politisk behandling av forskriften i mai 2017, med ikrafttredelse 1. juli 2017. 


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Kart over Stavanger der det står: Fortell oss om stedsnavn

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen