Satser på en grønnere matproduksjon

Stavanger-regionen satser på bærekraftig havbruk med blant annet landbasert oppdrett av hummer og kråkeboller som delikatesseprodukt. Velkommen til Havbruksparken!
Publisert : 19.09.2022

Rogaland Havbrukspark er en inkubator og kunnskapssenter som legger til rette for forskning innen landbasert oppdrett, og særlig nye marine arter.  

Her kan ulike aktører som vil teste ut nye arter enkelt etablere seg, og dermed minimere behovet for investeringer.  

Hummerproduksjon på land

En av aktørene som holder hus i Havbruksparken er Norwegian Lobster Farm. Selskapet er den eneste aktøren i verden som produserer hummer ifra yngel frem til ferdig porsjonshummer som leveres til de beste restaurantene i hele verden.  

I Havbruksparken driver Asbjørn Drengstig forskning og produksjon av hummer i egne hybler. Hummeren starter livsløpet som nærmest små flak som flyr rundt i en malstrøm, før de flytter inn på ungdomshybelen og vokser seg større. 

Hummer i havbruksparken

Kannibalske dyr

- Hummer er veldig kannibalsk og må oppdrettes i egne leiligheter. Vi startet med å oppbevare hummeren sammen i større kar, men de spiser hverandre og er glupske dyr, sier Drengstig.  

I over 20 år har Drengstig drevet utvikling av hummerproduksjon. I 2011 brant hele produksjonsanlegget hans ned, men heller ikke da ga han opp drømmen om å skape fullskala hummerproduksjon.  

For standhaftighet gir resultater. Selskapet har signert en avtale med datasenteret Green Mountain på Rennesøy, og skal bruke spillvarme herfra til hummeroppdrettet. Den første knoppskytingen fra Havbruksparken skal nå over til ny lokalitet hvor det skal etableres verdens første kommersielle produksjon av porsjonshummer. 

Kråkeboller som delikatesse

Kråkebolleakøren Urchinomics er et annet selskap i Havbruksparken. Selskapet er tuftet på en ide om å bygge lønnsom industri samtidig som de løser et miljøproblem. De sanker kråkeboller som ødelegger tareskogen. Skalldyrene er kjent for å beite ned flere tusen kvadratkilometer med tareskog, og etterlater seg et ørkenlignede landskap under havoverflaten. Dette utgjør både et stort klimaproblem, fordi tareskogene bidrar til å binde CO2 og lagre karbon, og ødeleggger naturmangfoldet. Ved å fjerne kråkebollene fra havbunnen kan tareskogen vokse tilbake. 

 Urchinomics er et av kun tre selskaper som er plukket ut i FNs satsing «Ocean Decade», som skal være en drivkraft for utvikling av nye og innovative løsninger i havrommet. I Havbruksparken på Finnøy har selskapet utviklet konseptet hvor de henter kråkeboller fra Troms og Lysefjorden, og i løpet av 6-12 uker med oppforing i havbruksparken, blir de klar for markedet. Her selges de som delikatesser hele året rundt.  

Kråkeboller i havbruksparken

Et unikt havbruksmiljø på land

Havbruksparken rommer også aktører som Amar Group, som produserer flekksteinbit i tanker, og Kvitsøy Seaweed, som dyrker tang for bruk i mat og kosttilskudd.  

- Havbruksparken har et unikt miljø for landbasert oppdrett. Dette er viktig aktivitet for havbruksnæringen i vår region, og setter Stavanger-regionen på kartet, sier næringssjef Anne Woie.  

 Stavanger kommune har bidratt med tre millioner kroner til Rogaland Havbrukspark på Finnøy i 2017 gjennom kommunens vekstfond. Som landets fjerde største oppdrettskommune satser Stavanger kommune stort på havbruk. Havbruksnæringen sysselsetter mange, og gjør stadig nye innovasjoner innen nye produksjonsteknologier.