Illustrasjonsbilde av vindmøller til havs

Det blåser en grønn vind over Stavanger

Stavanger kommune tar nå flere grep for å sørge for å være en best mulig vertskapskommune for den gryende havvindindustrien.
Publisert : 17.03.2022

Stavanger har alltid levd under omstilling. Fra skipsfart og hermetikk - til olje. Og nå som energihovedstad. Kompetansen og teknologien vi har lært oss etter nesten 50 år med olje og gass er et unikt fortrinn inn i utviklingen av fremtidens næringsliv.

- Lykkes Stavanger i den grønne omstillingen, så lykkes Norge, sier næringssjef Anne Woie.

Næringssjef Anne Woie.
Næringssjef Anne Woie.

Energi er vår regions hovednæring, og mye av teknologien fra olje og gass er direkte overførbar til andre næringer.

Olje- og gassnæringen har i stor grad valgt å lokalisere seg til Stavanger-regionen, og mange av disse aktørene leverer nå også tjenester til andre energinæringer som havvind.

Klyngene styrker omstillingen

Regionen har også dannet en av de største klyngene for havvind gjennom Norwegian Offshore Wind Cluster, hvor Stavanger kommune er medlem. Klyngen har hovedkontoret  på Haugalandet, med avdelingskontor i Stavanger, og Oslo.

Sammen med klyngen Norwegian Energy Solutions er disse miljøene ledende på utviklingen av flytende havvind. De samler de største og viktigste aktørene i industrien. 

Marin Energy Testsenter AS (Metcentre) er også basert på Haugalandet. Metcenteret er ansvarlige for driften av Norwegian Offshore Wind Cluster, og representerer et verdensledende miljø innen testing av flytende havvind.

Styrket satsning på havvind

I 2020 ble det satt av 1,5 millioner kroner til styrket innsats på havvind fra Stavanger kommune. Samme år ble High Wind-konferansen skapt og avhold i Stavanger.

Den 17. mars 2022 arrangeres High Wind nok en gang i Stavanger. Her samles aktører fra inn- og utland, og fra hele verdikjeden innen havvind. Formålet er å gi en oppdatering på utviklingen innen denne nye næringen.

Les mer om High Wind-konferansen her.

Hele verdikjeden innen havvind finnes i Stavanger-regionen - fra tegnebrettet til produksjon og drift av havvind. Dersom planene om produksjon av vindturbiner i Jelsa realiseres, kan det skapes en helhetlig verdikjede for havvind i regionen.

- Hvis Norge skal klare å skape en industri for havvind, er det avgjørende at vi får på plass arbeidsplasser rundt industrien. Vi har gode forutsetninger for å lykkes, men her må vi være raske på labbben, sier næringssjef Woie.

Konkurransen om bedriftene og arbeidsplassene, både nasjonalt og internasjonalt, vil tilspisse seg fremover.

- Stavanger kommune ønsker å være aktive og oppdaterte for å kunne være en best mulig vertskapskommune og region for denne nye industrien. På den måten kan vi ta hovedrollen i den grønne omstillingen, sier næringssjef Anne Woie.