1. Akropolis-visjonen
  2. Nyheter
Nyheter
Et kulturelt høydepunkt på høyden
Rogaland Teater og Museum Stavanger er kulturelle bautaer som har skapt stolthet i regionen i over 100 år. I dag fikk kulturminister Anette Trettebergstuen høre om planene for Akropolis-prosjektet som skal løfte både området og kunsten inn i det neste hundreåret.
Slik kan nytt fylkeshus bli
Planforslaget for nytt fylkeshus på Våland er sendt til Stavanger kommune. En stor milepæl som det ligger mye jobb bak. Hvis alt går som forventet, blir reguleringsplanen godkjent av Stavanger kommune i løpet av året.
Muligheter for kulturinstitusjonene i Kannik kartlegges
I 2022 vil Stavanger kommune se på hvilke muligheter Rogaland Teater og Stavanger museum har for videreutvikling og utbygging på nåværende og nærliggende tomter. Prosjektet skal skissere mulige løsninger og gi en klar anbefaling for de viktige kulturhistoriske bygningene.