Foto av Rogaland Teater, Museum Stavanger og Fylkeshuset av Stig Håvard Dirdal

Om Akropolis-visjonen

Akropolis-visjonen er et kultur- og byutviklingsprosjekt i Kannik og et prioritert område i  Stavanger kommunes kulturplan. Visjon og mål gjelder for området rundt Rogaland Teater, Stavanger museum, Arkeologisk museum og Fylkeshuset og utvikling av kulturinstitusjonene.

Oppdatert : 29.03.2023
Samarbeidspartnere

Stavanger kommune, Rogaland Teater, Museum Stavanger (MUST), Arkeologisk museum og Rogaland fylkeskommune samarbeider om å realisere Akropolis-visjonen.

Stavanger kommune har en pådriverrolle i arbeidet med Akropolis-visjonen, i nært samarbeid med institusjonene, fylkeskommunen og staten. Stavanger kommune er også prosjektleder for utvikling av Rogaland Teater og Stavanger museum.

Akropolis-visjonen

Et kulturelt høydepunkt der teater og museer av internasjonalt format beriker byen og regionen.

Mål:

 • Nye teater- og museumsbygg gir publikum scenekunst, kultur og kunnskap som innbyr til opplevelser, innsikt og refleksjon.
 • Samspill mellom vern, gjenbruk og nybygg ivaretar områdets kulturhistoriske identitet, og skaper attraktive uteområder mellom kulturinstitusjonene.
 • Gjennomtenkte fellesfunksjoner i universelt utformede bygg inspirerer til samarbeid, og inviterer til bruk av og samspill med omgivelsene.
 • Teateret og museene samarbeider med raushet og nysgjerrighet på tvers og med regionens kulturliv.
 • Publikum møter en åpen og inkluderende møteplass som er lett tilgjengelig i byen og regionen enten man kommer til fots, med sykkel, tog, buss eller bil.
 • Området er til glede for byens og regionens befolkning, og er en attraksjon for tilreisende.

Om de tre prosjektene

 • Utvikling av Rogaland Teater og Stavanger museum
  Akropolis-visjonen utforsker muligheten for utbygging av Rogaland Teater og Stavanger museum på nåværende tomter og nærliggende tomter.

  Felles for Rogaland Teater og Museum Stavanger er at de har prekære behov knyttet til sine historiske bygninger i Kannik. Dagens bygninger har store begrensninger og gir utfordringer for dagens drift særlig når det gjelder:

  • den kunstneriske og kulturelle produksjonen
  • publikumsfasiliteter
  • arbeidsforhold for de ansatte
  • store vedlikeholdsetterslep
  • tilfredsstillelse av dagens krav til miljø, klima og sikkerhet

Det er derfor et behov for å bevare, utvikle og bygge ut de viktige kulturhistoriske bygningene.

Alt om prosjektet Utvikling av Rogaland teater og Stavanger museum

 • Nytt fylkeshus

  Fylkeshuset skal bli «nytt» og samle alle ansatte som jobber i sentraladministrasjonen i Stavanger. Parken rundt blir mer tilgjengelig og innbydende for befolkningen.

  Nytt fylkeshus er et selvstendig prosjekt som er en pådriver og samarbeidspartner for Akropolis-visjonen. Rogaland fylkeskommune har egen visjon og egne mål for nytt fylkeshus.

Les mer

 • Arkeologisk museum
  Arkeologisk museum har planer om utbygging og inngår i Akropolis-visjonen.

  Les mer

Politiske saker

Kommunalutvalget vedtok 25.05.2021 i sak 50/21 Forslag til Akropolis-visjonen og videre arbeid i 2021

Saker som gjelder konseptvalgutredning for Rogaland Teater og Stavanger museum se Utvikling av teater og museum | Akropolis-visjonen,