Vi ser utsnitt av et turområde langs Mosvannet fra luften. Det er sen høst med litt brunt og gule farger i vegetasjonen. På de to stiene avbildet skimter vi folk som går tur.

Ut på tur

Her får du tips til hverdagsturen i Stavanger.

Oppdatert : 07.06.2024

 

Bildet viser et par, kvinne og mann som går tett sammen. De går tur på en grusvei.

 

Her er tips til hverdagsturen

52 hverdagsturer: finn turer i Stavanger | Stavanger kommune

 

Vi ser et utsnitt av et landskap fra luften, veien slynger seg rundt et vann, hvor det er grønne marker rundt.

Turistforeningen - 60+

Stavanger Turistforening har en rekke tilbud innen friluftsliv og folkehelse for aldersgruppen 60+. Les mer om alle tilbudene og turene under STF 60+.

60+ — Stavanger Turistforening

Vi ser to personer som skal gå over en gjerdestolpe i tre. En mann hjelper en dame over.