1. Kultur og fritid
  2. Barnas sommer 2021
barn på zip-line sommer

Årets program

I sommer arrangerer vi mange gratis ferieaktiviteter for barn og unge, i samarbeid med lokale lag og foreninger. Barnas sommer tilbyr et bredt spekter av morsomme og lærerike aktiviteter, og det er tilbud i alle kommunedelene. Se programmet...