Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Barnehage og skole
  3. Barnehage
  4. Barn med spesielle behov
  5. Styrket barnehagetilbud

Styrket barnehagetilbud

Kort fortalt

Er du bekymret for om barnet ditt har særlige behov?

  • Ta kontakt med barnehagen eller helsestasjonen. De hjelper deg med å sende en søknad til PPT.
  • PPT er en forkortelse for pedagogisk-psykologisk tjeneste. Du kan lese mer om PPT på denne siden.
  • PPT undersøker hvilke behov barnet har. De skriver en faglig vurdering hvis du konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp.
  • PPT sender deg den faglige vurderingen. Om du er enig i det som står, sendes vurderingen til vedtaksmyndighet som fatter enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Har du et barn med nedsatt funksjonsevne?

Du kan klage

Statsforvalteren er klageinstans. Du sender klagen til vedtaksmyndigheten som videresender klagen til statsforvalteren.

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte forvaltningen på telefon.

Telefon:
51 91 25 24