Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Barnehage og skole
  3. Skole
  4. Høring: Si din mening om skoleplass og skolekretser

Høring: Si din mening om skoleplass og skolekretser

Kort fortalt

  • Stavanger kommune har laget forslag til nye regler om tildeling av skoleplass.
  • Vi har også laget utkast til nye inntaksområder (også kjent som veiledende skolekretser) for skolene.
  • Høringsfristen er 1. desember.
Skoleelever på vei til skole i Stavanger

Skoleelever på vei til skole i Stavanger

Hvorfor har vi inntaksområder? 

Hensikten med inntaksområdene er at det skal være lett for foreldre og elever å få oversikt over hvilken barneskole og ungdomsskole de hører til. Det vil fortsatt være mulig å søke om å få gå på en annen skole enn den adressen hører til utfra kartet.

Dersom det viser seg å være flere elever i et inntaksområde enn skolen har plass til å ta inn, kan noen elever få plass på naboskolen.

Hvor kan jeg se de nye forslagene? 

Les forslag til forskrift om tildeling av skoleplass (PDF).

Kart med forslag til nye veiledende skolekretser finner dere i denne kartløsningen. Dere kan se gjeldende og nye inntaksområder ved å skru av og på ulike kartlag med kartlagsfunksjonen til høyre i bildet.

Hva betyr det at skolekretser er veiledende?

Det at skolekretsene er veiledende, betyr at skolene skal bruke disse som utgangspunkt for å tildele skoleplass til nye elever.

Den enkelte elevs nærskoletilhørighet blir endelig bestemt ved et enkeltvedtak om nærskole.

Elevene vil få plass på skolen de sogner til ifølge de veiledende inntaksområdene, så lenge det er plass på skolen. Hvis det ikke er plass på skolen, vil noen av elevene i skolens inntaksområde få plass på nærmeste naboskole med ledig plass. Det vil fortsatt være anledning til å søke om skolebytte for elever som ønsker å gå på en annen skole enn den de hører til.

Når gjelder de nye inntaksområdene fra? 

De nye inntaksområdene skal gjelde for inntaket skoleåret 2023-24. Unntaket er utkastet som heter «SkolekretserBarnStorhaug2025». Denne skal først gjelde når nye Lervig skole står klar.

Gi ditt innspill!