Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Barnehage og skole
  3. Skole
  4. Korona: Slik skal skole og SFO drives

Korona: Slik skal skole og SFO drives

Kort fortalt

Hva gjøres for å hindre smitte?

Driften skjer ut ifra retningslinjer og anbefalinger fra nasjonale myndigheter. Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har laget en veileder til skoler og barnehager som skal bidra til å begrense smitte.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:


Syke personer skal ikke være på skolen

Symptomer på covid-19, særlig hos barn, kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår.

De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme.

Les mer om når elever, foresatte og ansatte kan eller ikke kan være på skolen og SFO

God hygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19.

Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet. Elever og ansatte skal vaske hender hyppig og grundig i minst 20 sekunder. Hendene tørkes deretter med engangs papirhåndklær. Både de ansatte og elevene må få god opplæring i håndvask. Dette kan forsterkes ved å gi påminnelser muntlig og ved å henge opp plakater med instruksjon for god håndvask.

Renhold

Koronaviruset fjernes enkelt ved rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler, men grundig og hyppig renhold er viktig for å forebygge smitte. Utsatte områder, som toaletter, bord og dørhåndtak, skal ha forsterket renhold. 

Her kan du lese mer om hvordan man sikrer god hygiene

Redusert kontakt mellom personer


Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. For å oppnå dette kan man øke avstand mellom personer, redusere antall personer som er tett sammen og det skal ikke arrangeres større fysiske møter eller samlinger. Det er viktig å understreke at personalet fortsatt skal ivareta elevens behov for kontakt og omsorg, slik at eleven trygges på den nye situasjonen.

For de yngste elevene/elever med særskilte behov er det vanskelig å regulere avstand til andre. Da blir det viktigste tiltaket å begrense antall nærkontakter til hver elev og ansatt, for eksempel ved å ha mindre grupper og ha faste ansatte for hver gruppe/klasse. Eldre elever kan lettere etterleve råd om avstand og andre smitteverntiltak og gruppene kan derfor være noe større.

Video: Nå åpner skolen igjen!

Mer informasjon om hvordan koronaviruset påvirker Stavanger kommunes tjenester.