Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Brannvern og feiing

Brannvern og feiing

Feiing

Rogaland Brann og Redning IKS har driver feiertjeneste for Stavanger kommune. De går på tilsyn til boliger minst hvert fjerde år. Mer om feiing og kontaktinformasjon til feieren finner du på deres nettsider om boligtilsyn og feiing.

Kommunal avgift for feiing og tilsyn

Avgiften for feiing og tilsyn inngår i de kommunale avgiftene som husstandene betaler til kommunene.

Lovgrunnlaget for gjennomføringen av feiing og tilsyn finnes under ”Kap. 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg”, i Forskrift om brannforebygging av 01.01.2016.

Kontakt Rogaland Brann og Redning IKS dersom du har spørsmål.

Brannsikring av trehusbyen

Stavanger kommune arbeider kontinuerlig med tiltak som forebygger bybrann i den eldste og trangeste delene av trehusbyen.

  • Les mer om brannsikkerhetsarbeidet i trehusbyen