Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Byantikvaren i Stavanger
 4. Vernemillionen

Vernemillionen er tilbake!

KORT FORTALT

 • Eier du et gammelt hus i Hillevåg? Nå kan du søke om støtte til å sette huset i stand!

 • Søknadsfristen gikk ut 4. juli 2019.

 

Bekkefaret i 1957.

Bekkefaret i 1957.

Tidligere hadde Stavanger kommune en "vernemillion" som hvert år ble fordelt blant huseiere som ville føre huset sitt tilbake til opprinnelig utseende. I 2019 har politikerne bevilget penger igjen – og i år er det huseiere i Hillevåg som kan søke støtte til rehabilitering, istandsetting og tilbakeføring av eldre trehus. Søknadene behandles av Byantikvaren.

Her kan du se kart over hvilke områder som hører inn under Hillevåg bydel. 

Hvilke prosjekter blir prioritert?

 • Bygninger oppført før 1955
 • Reparasjon og restaurering av originale bygningsdeler (vinduer, dører og ornamenter)
 • Tilbakeføring til dokumentert opprinnelig utseende (typisk: kledning, taktekking, vinduer)
 • Reparasjon av laftekasse og andre originale konstruksjoner
 • Gårdsbygninger og uthus
 • Prosjekter relatert til industrihistorien i Hillevåg

Det vil ikke bli fastsatt et bestemt beløp pr. søker eller pr. tiltak, men omfanget vil bli vurdert ut fra hver søknad. Søknadsfristen i første tildelingsrunde var 4. juli 2019. 

Flyfoto fra Hillevåg, viser både boliger og industri
Både boliger og næringsbygg kan søke om støtte. Dette bildet er fra 1966.

Hva bør søknaden inneholde?

 • Adresse, navn på ansvarlig søker/eier og kontaktinfo, samt kontonummer
 • Informasjon om det er en privatperson, forening eller stiftelse som søker
 • Beskrivelse/foto av dagens situasjon og historisk dokumentasjon hvis dette finnes
 • Beskrivelse av bygningstypen og dagens bruk
 • Beskrivelse av planlagt tiltak
 • Budsjett/estimat og/eller vurdering av håndverker/utførende. Vis gjerne til forskjellen mellom "vanlig" og "antikvarisk korrekt" gjennomføring

Hvis du får tilskudd, utbetales pengene etter at tiltaket er ferdigstilt og befart av kommunen.

Stavanger kommune forbeholder seg retten til å avbilde og omtale vellykkede prosjekter og publisere disse på sine digitale plattformer.

Ta kontakt med Byantikvaren dersom du spørsmål om tilskuddsordningen.

Kontaktinformasjon

Knut Haaland Grøttland

Knut Haaland Grøttland

Telefon:
51 50 79 29
E-post:
knut.grottland@stavanger.kommune.no