PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Bygge- og anleggsprosjekter
  4. Sørmarkveien VA

Nytt vann- og avløpsanlegg i Sørmarkveien

Kort fortalt

  • Stavanger kommune etablerer nytt vann- og avløpsanlegg i Sørmarkveien.
  • Det betyr at veien blir stengt for trafikk en periode.
  • syklister og gående kommer forbi grøften.
Kart over anleggsområde i Sørmarkveien

Prosjekt Sørmarkbakken forlenges videre bortover Sørmarkveien og ned via grøntområde. Det skal legges spillvann, overvann og vannledning. Dette vil gjøre  at beboere langs Sørmarkveien kan koble seg på offentlig ledningsnett.

Vannforsyning i anleggsperioden

Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen.

De midlertidige vannledningene vil bli rullet ut over eiendommene. Når alle ledningene ligger klare for oppkobling, vil en rørlegger ta kontakt for å få tilgang til boligen. Er det ikke mulighet for oppkobling inne i huset, kobler rørlegger den til i utekranen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men det kan bli perioder det ikke er mulig å kjøre med bil til boligene.

Riggplass for brakker og utstyr blir på grusplassen ved Sørmarka arena.

Takk for at dere holder avstand til anlegg og anleggsmaskiner. Syklister senk farten, det kan være trangt forbi anleggsområdet.

Midlertidig omkjøringsvei

I perioder blir det omkjøring for biltrafikk via Ullandhaug og Sørmarkbakken. Dette gjelder for eksempel kunder og varelevering til Finn's glass. Omkjøringen blir ikke skiltet.

Dere som sykler og går kan passere.

Kontaktinformasjon

Stig Toadalen

Prosjektleder

Mobil:
952 95 070
Telefon:
952 95 070
E-post:
stig.toadalen@stavanger.kommune.no