PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Bygge- og anleggsprosjekter
  4. Heis Stavanger stasjon

Ny heis på jernbanestasjonen i Stavanger

Ny heis på stasjonen gjør det lettere for mange å ferdes mellom stasjonsområdet og parkeringslokket over stasjonen.

Prosjektbeskrivelse

Kart skisse over anleggsområde Stavanger stasjon, utvendig heis

Stavanger kommune bygger ny utvendig heis ved Stavanger stasjon. Heisen er plassert øst for eksisterende trapp som går fra jernbanelokket og ned til stasjonen.

Heisen gir adkomsten til stasjonen bedre for flere, med universell utforming for myke trafikanter. Samtidig bygger Bane Nord bygge en ny busslomme for buss for tog. I forbindelse med arbeidet.

Arbeidet starter opp i november 2021 og heisen er klar til bruk i juni 2023.  Nordbø Maskin har utført anleggsarbeidet på vegne av kommunen og Bane Nor.

Heisen er fianansiert med midler fra Bymiljøpakken.