Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Byggeprosjekter

Byggeprosjekter

Kommunen har ansvar for bygging og rehabilitering av kommunale bygg. Her er listen over pågående og planlagte byggeprosjekter.

Kommunalstyret for miljø og utbygging vedtar hva som skal rehabiliteres og bygges, mens Stavanger eiendom utvikler og gjennomfører prosjektene.

Alle oppdrag som lyses ut i henhold til lov om offentlige anskaffelser er tilgjengelige på www.doffin.no

Barnehager på Tasta - 3 stk

Stavanger eiendom skal bygge tre barnehager i Tasta bydel. Prosjektet skal løses som én totalentreprise og Best Value Procurement, BVP, skal benyttes som anskaffelsesform.

De tre barnehagene eksisterer i dag, men alle trenger nye bygg.
To av barnehagene, Vardeneset og Smiene, utvides fra å ha to avdelinger til å ha fire avdelinger.
Barnehagen Tasta skal fortsatt ha fire avdelinger.

De tre barnehagene er Stavanger kommunes pilotprosjekt på Best Value Procurement, BVP. For mer informasjon om BVP, se hjemmesidene til Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI).

Prekvalifisering vil foregå tidlig høst 2017, mens konkurransen vil foregå høst 2017. Det er forventet å signere kontrakt våren 2018.

Barnehagene holder i dag til i gamle bygg som skal rives.
De nye byggene skal minimum holde passivhusstandard, de skal være universelt utformet og det er satt et mål om reduksjon av klimagassutslipp på minst 35 % sammenlignet med referanse.

Byggeprogram for Tasta – tre barnehager ble vedtatt i sak 48/17 i Kommunalstyret for miljø og utbygging, 07.03.2017.

Prosjektinformasjon:

Type bygg: 3 barnehager
Byggested: Tasta bydel
Bruttoareale: Ca 1000 m2 per barnehage
Oppstart / ferdigstillelse: Prekvalifisering vår 2017 / Barnehagen Tasta og Vardeneset 2019, Smiene 2020
Status: Forberedelse til BVP-prosess, regulering pågår Kostnadsramme: 128 mill kr.
Planer:

  1. Barnehagen Tasta: reguleringsplan 2389
  2. Barnehagen Vardeneset: reguleringsplan 2624
  3. Barnehagen Smiene, reguleringsplan 2522

Energiklasse: Passivhus (minimum)
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektleder: Silje Lyslo

Bjørn Farmanns gate 25

Stavanger eiendom bygger fire nye barneboliger i Bjørn Farmanns gate 25 på Madla.

Prosjektet omfatter rivning av eksisterende bygg på tomten og oppføring av nytt bygg i to etasjer.

Bygget inneholder i tillegg fellesarealer, personalarealer og undervisningsfunksjon.
Det blir også tilrettelagt for parkering i underetasjen for flere av byggene/institusjonene som er i umiddelbar nærhet og driftes av Dagsenter og avlastning.

Forprosjektet for Bjørn Farmanns gate 25 ble vedtatt i sak 77/16 i formannskapet den 10.3.2016.

Prosjektinformasjon:

Type bygg: Barneboliger
Byggested: Bjørn Farmanns gate 25
Bruttoareal: 1575 m2
Oppstart / ferdigstillelse: desember 2016 / juli 2018
Status: Byggefase
Kostnadsramme: 52 mill. kr
Planer: Plan 2521 
Energiklasse: B
Entrepriseform: Delte entrepriser
Prosjektleder: Jørn A. Søraa

Hetlandshallen - ny dobbelthall

Stavanger eiendom skal bygge ny dobbel idrettshall på Kristianslyst.

Hallen skal bygges i tilknytning til den eksisterende hallen og blir liggende øst på dagens grusbane.
I tillegg skal det også bygges en ny kunstgressbane (9-bane) i vestre ende av grusbanen, opp mot Skolevollen.
Prosjektet skal gjennomføres i totalentreprise med løsningsforslag. Basert på spesifiserte krav fra byggherre, skal de utvalgt fire tilbyderne utarbeide egne tegninger med pris, material- og teknisk beskrivelse.
Block Berge Bygg AS ble valgt som totalentreprenør.

Prosjektet ble behandlet i formannskapet den 18.august 2016, sak 173/16.

Prosjektinformasjon:

Type bygg: Idrettshall
Byggested: Skolevollen 15
Bruttoareal: ca. 3 650 m2
Oppstart / ferdigstillelse: juli 2017 / august 2018
Status: Anbudsfase
Kostnadsramme: Kr 88,3 mill.
Energiklasse: A
Prosjektledere: Ole Fjeldtvedt, Prosjektil,
seksjonsleder Solveig Yndesdal, Stavanger eiendom 

Holmeegenes

Med gamle håndtverksmetoder rehabiliterer Stavanger kommune en fredet gårdsbruk med gartneri på Eiganes i Stavanger. Prosjektet omfatter rehabilitering av bolighus, driftsbygning og et frølager.

Fredningen fra 2005 omfatter også gårdsplassen med tuntre, adkomstveien fra Eiganesveien til gårdsplassen og fundamentene fra drivhusene. Fredningen gjelder både eksteriør og interiør.

Stavanger kommune kjøpte eiendommen i 2006.
Alt inventar - en samling på flere tusen gjenstander som forteller en detaljert historie om en familie gjennom mer enn ett hundre år - fulgte med, og ble gitt til Stavanger Museum.

Samlingen skal tilbakeføres når rehabiliteringen er fullført, og MUST skal drifte museumsdelen av Holmegenes. Stavanger kommune blir eier av bygningene.

Prosjektinformasjon:

Type bygg: Gårdsbruk og gartneri
Byggested: Holmeegenes, Eiganesveien
Bruttoareal: 800 m2
Oppstart / ferdigstillelse: Planlagt ferdig i 2017
Status: Under rehabilitering
Kostnadsramme: 43 mill. kr
Planer: -
Energiklasse: -
Prosjektleder: seksjonsleder Solveig Yndesdal

Hundvåg skole

Eksisterende fløy som i dag rommer mat og helse, musikk, tekstil, sløyd og noen arbeidsplasser for lærere, skal rives.

Nybygget knyttes opp mot skolens administrasjonsbygg og det blir heis til andre etasje, noe som mangler i dag.
Det skal bygges et stort rom for musikk, dans og drama i første etasje som kan åpnes opp mot et allrom. Dette gir muligheter for samlinger og forestillinger.
Allrommet ligger også i tilknytning til mat og helse/kjøkken, og det skal legges opp til serveringsdisk som kan benyttes ved behov.

Byggeprogrammet for Hundvåg skole ble vedtatt i Kommunalstyret for miljø og utbygging 24.05.2016 sak 79/16.

Prosjektinformasjon:

Type bygg:  Skole
Byggested:  Hundvåg skole
Bruttoareal: 1200 m2
Ferdigstillelse: sommeren 2018
Status: Bygging
Kostnadsramme: 40,5 mill. kr
Prosjektleder: Silje Lyslo  

Kannik skole

Kannik skole skal utvides med et tilbygg på ca. 720 m2.
Tilbygget skal ha to etasjer, og vil i hovedsak romme baserom, formidlingsrom og grupperom.
Tilbygget blir en forlengelse av bygg C.

Forprosjektet ble vedtatt i sak nr 164/16 i Kommunalstyret for miljø og utbygging i november 2016.

Prosjektinformasjon:

Type bygg: Ungdomsskole
Byggested: St. Svithuns gate 40 A
Bruttoareal: 720 m2
Oppstart / ferdigstillelse: Juli 2017 / Juli 2018
Status: Bygging
Kostnadsramme: kr 25 mill.
Planer: Plan 1513 - Eiganes 6
Energiklasse: A
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektledere: Jørn A. Søraa og Erik Meling Sele

Kari Trestakk vei 1 og 3

Stavanger eiendom bygger ti nye utleieboliger for Stavanger Bolig
KF i Karl Trestakkvei I og 3 pâ Ullandhaug.

Prosjektet består av tre bygg, to vertikatdelte 2-mannboliger og en
6-mannsbolig med parkeringsplasser i underetasjen. Boligprosjektet
opparbeides med parkeringsplasser, egen lekeplass og hageanlegg som er tilpasset tilliggende villabebyggelse.

Utkjørsel fra Kan Trestakkvei til Aualendsveien stenges med bilsluse for en sikrere skotevei og for å redusere antall utkfarsler til Auglendsveien.

Type bygg: Utleieboliger
Byggested: Kari Trestakkvei 1 og 3
Bruttoareal: 665m2
Oppstart/Ferdigstillelse: februar 2017/februar 2018
Status: Under bygging
Kostnadsramme: 26,5 millioner kroner
Planer: 
Energiklasse: B
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektleder: Ketil Heggheim

Lassaveien bofellesskap

Stavanger eiendom gjennomfører innvendig rehabilitering av Lassaveien bofellesskap, del C.

Prosjektinformasjon:

Type bygg: Bofellesskap
Byggested: Lassaveien 2
Bruttoareale: 325 m2
Oppstart / ferdigstillelse: Mai 2017 / desember 2017
Status: Bygging
Kostnadsramme: 9,5 mill kr.
Entrepriseform: Delte entrepriser
Prosjektleder: Erik Meling Sele

Lervig sykehjem

Stavanger eiendom bygger nytt sykehjem i Lervig. Området, som ligger i Storhaug bydel, har gått gjennom store endringer de siste årene.

Sykehjemmet er overlevert fra totalentrprenør Skanska AS til avtalt tid i juni 2017. Innflytting av beboere er planlagt til januar 2018. Høsten 2017 pågår det innflytting av møbler og utstyr. 

Innhold
Sykehjemmet får 123 plasser, produksjonskjøkken, dagsenter med 30 plasser og legesenter for fire leger. Bygget skal også inneholde kafé, areal for fysioterapi, sykepleieklinikk, velværebad, frisør og fotpleie samt areal for administrasjon og helsepersonell. Egen parkeringsetasje for biler og sykler skal bygges under bakkenivå.

I tillegg omfatter prosjektet utenhusområder, takhager og sansehage, samt ny nettstasjon (trafo). Nettoareal er 12 328 m2 med bruttoareal ca. 18 000 m2.

Parkering blir under bakken.

Universelt utformet
Utforming av romstørrelser og løsninger er i tråd med Husbankens krav og universell utforming.
Bygget skal oppføres med vannbasert oppvarming, i energiklasse B. Det ligger fjernvarmerør og rør for fjernkjøling i Ryfylkegaten, som sykehjemmet kan tilknyttes.

Uteområdet
Uteområdet er blant annet planlagt med sansehage på gateplan og terrasse på øverste etasjeplan. Mellom sykehjemmet og utbyggingsprosjektet for boliger, kontor og forretninger på nabotomten skal det bygges felles torgarealer.  

Prosjektinformasjon

Type bygg: Sykehjem
Byggested: Ryfylkegata 55 , 4014 Stavanger
Bruttoareal: 18 000 m2
Ferdigstillelse: Årsskiftet 2017 / 2018
Status: Under bygging
Kostnadsramme: 470 mill. kr.
Planer: Reguleringsplan 2218
Energiklasse: B
Prosjektleder: Kirsti Steine-Aase

Oddahagen 13

Stavanger eiendom skal bygge ut Oddahagen 13 med ni boliger for kommunalt utleie.

Prosjektet omfatter bygging av en lavblokk i tre etasjer med totalt ni leiligheter. Det vil bli seks toroms leiligheter og tre treroms leiligheter.

Prosjektinformasjon

Type bygg: Utleieboliger
Byggested: Oddahagen 13, Hinna bydel
Bruttoareal: 900 m2
Oppstart / ferdigstillelse: september 2017 / september 2018
Status: Byggefase
Kostnadsramme: 25 mill. kr
Planer: Plan2454, detaljregulering for Oddahagen 13, Hinna bydel.
Energiklasse: B
Entrepriseform: totalenterprise
Prosjektleder: Jørn A. Søraa

Olav Kyrres gate 19

Stavanger kommune bygger om Stavanger svømmehall og kontorene i Olav Kyrres gate 19.

Bygget skal etter planen totalrenoveres.
Bygget er fra 1971, det er nedslitt, lite funksjonelt og i dårlig teknisk stand.
Rehabiliteringen vil gi et universelt utformet og mer funksjonelt bygg. En egen energisentral som henter energi fra en avløpstunnel i området, vil bidra til at energiforbruket blir redusert. 

Svømmehallen

Ifølge det vedtatte forprosjektet blir hele svømmehallen med garderobene og det tekniske anlegget, rehabilitert. Selve bassengrommet vil bli ivaretatt i så stor grad som mulig. De skrå betongveggene, lyskuppelen, stupetårnet, tribuneanlegget og andre viktige særtrekk blir bevart.
Hallen skal fortsatt fungere som konkurranseanlegg.
Svømmehallen vil være stengt i hele byggeperioden.
Se åpningstider i andre svømmeanlegg.

Kontorene

Stavanger kommune moderniserer de fem kontoretasjene med åpne kontorløsninger.

Bevaring av bygget

Bygget er med i kulturminneplanen med forslag om fremtidig vern av fasader og bassengrom.
Arkitekturen representerer betongbrutalismen, der den rå betongen blir bevisst brukt som formgivende og visuelt element.

Det endelige forprosjektet ble politisk behandlet i Kommunalstyret for miljø og utbygging i sak 177/16.

Prosjektinformasjon:

Type bygg: Svømmehall og kontorbygg
Byggested: Olav Kyrres gate 19
Bruttoareal: 9300 m2
Oppstart:  januar 2017.
Ferdigstillelse:

  • Kontorbygg februar 2019
  • svømmehall februar 2019

Status: Prosjekteringsfase
Kostnadsramme: 235 mill. kr
Planer: Plan 487. 
Energiklasse: C
Entrepriseform: Byggherrestyrte delte entrepriser
Prosjektleder: Lars Egil Borsheim, Sweco.
Kontaktperson i Stavanger eiendom: Seksjonsleder Solveig Yndesdal

Vålandshaugen

Stavanger eiendom bygger om på Vålandshaugen.

Vannbassengene blir utstillingslokaler
I forbindelse med Vann- og avløpsetatens 150 års jubileum var det et ønske om at vannbassenget på Vålandshaugen skulle bygges om til en spennende publikumsbygning. Mottatte tilbud sprengte imidlertid budsjettrammene og konkurransen ble derfor avlyst. Inntil det foreligger økte budsjettrammer ligger prosjektet på vent. 

Prosjektinformasjon:

Type bygg: Kulturhistorisk bygg
Byggested: Vålandshaugen
Bruttoareal: Ca. 1000 m2
Oppstart / ferdigstillelse: 
Status: Tårnet ferdig restaurert. Bassengene på vent. 
Kostnadsramme utstillingslokalene: kr 33 mill
Entrepriseform: Delte entrepriser
Prosjektleder: Lill Tove Kristensen