Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Byggeprosjekter

Byggeprosjekter

Kommunen har ansvar for bygging og rehabilitering av kommunale bygg. Her er listen over pågående byggeprosjekter.

Kommunalstyret for miljø og utbygging vedtar hva som skal rehabiliteres og bygges, mens Stavanger eiendom utvikler og gjennomfører prosjektene.

Alle oppdrag som lyses ut i henhold til lov om offentlige anskaffelser er tilgjengelige på www.doffin.no

Bekkefaret kirke

Stavanger eiendom gjennomfører rehabilitering av Bekkefaret kirke for Stavanger kirkelige fellesråd. Kirken ble innviet i 1976 og skal settes i stand. Arbeidet med med de tekniske installasjoner skal stå sentralt.

Forprosjektet ble vedtatt i sak nr 93/17 i kommunalstyret for miljø og utbygging 09.05.2017. 

Prosjektinformasjon:

Type bygg: Kirkebygg
Byggested: Svend Foyns gate 1
Bruttoareal: 1500 m2
Oppstart/ferdigstillelse: juni 2017/mai 2018
Status: Bygging
Kostnadsramme: kr 30 mill.
Entrepriseform: Delte entrepriser
Prosjektleder: Britta Goldberg

Bjørn Farmanns gate 25

Stavanger eiendom bygger fire nye barneboliger i Bjørn Farmanns gate 25 på Madla.

Prosjektet omfatter rivning av eksisterende bygg og oppføring av nytt bygg i to etasjer. Bygget skal i tillegg til barneboligene inneholde fellesarealer, personalarealer og undervisningsfunksjon. Det blir også tilrettelagt for parkering i underetasjen for flere av byggene/institusjonene som er i umiddelbar nærhet og driftes av Dagsenter og avlastning.

Kostnadsoppstilling etter anbud ble vedtatt i sak 181/16 i kommunalstyret for miljø og utbygging 06.12.2016.

Prosjektinformasjon:

Type bygg: Barneboliger
Byggested: Bjørn Farmanns gate 25
Bruttoareal: 1575 m2
Oppstart / ferdigstillelse: desember 2016 / juli 2018
Status: Byggefase
Kostnadsramme: kr 52 mill.
Planer: Plan 2521 
Energiklasse: B
Entrepriseform: Delte entrepriser
Prosjektleder: Jørn A. Søraa

Domkirken 2025

Stavanger Domkirke skal rehabiliteres til kirkens 900-års jubileum i 2025. Norges meste autentiske middelalderkatedral skal bevares for fremtidige generasjoner. Skånsom vedlikehold og restaurering samt nye tekniske installasjoner skal bidra til dette.

For mer informasjon se prosjektets egen hjemmeside.

Prosjektplanen ble vedtatt i sak nr 232/14 i formannskapet 15.10.14.

Prosjektinformasjon:

Type bygg: Kirkebygg
Oppstart/ferdigstillelse: januar 2015/desember 2024
Status: Prosjektering/bygging 
Kostnadsramme: kr 305 mill.
Entrepriseform: Delte entrepriser
Prosjektleder: Britta Goldberg

Hetlandshallen - ny dobbelthall

Stavanger eiendom bygger ny dobbel idrettshall på Kristianslyst.

Hallen bygges i tilknytning til den eksisterende hallen og blir liggende øst på dagens grusbane. I tillegg skal det også bygges en ny kunstgressbane (9-bane) i vestre ende av grusbanen, opp mot Skolevollen.

Prosjektet blir gjennomført som totalentreprise med løsningsforslag. Block Berge Bygg AS er valgt som totalentreprenør.

Kostnadsoppstilling etter anbud vedtatt i sak nr 47/19 i formannskapet 23.03.2017.

Prosjektinformasjon:

Type bygg: Idrettshall
Byggested: Skolevollen 15
Bruttoareal: ca. 3 650 m2
Oppstart / ferdigstillelse: juli 2017 / august 2018
Status: Byggefase
Kostnadsramme: kr 88,2 mill.
Energiklasse: A
Prosjektledere: Ole Fjeldtvedt, Prosjektil
Intern prosjektleder: Randi Sunde 

Holmeegenes

Med gamle håndtverksmetoder rehabiliterer Stavanger kommune et fredet gårdsbruk med gartneri på Eiganes i Stavanger. Anlegget ble bygd som forpakterbolig og låve til lystgården Holmeegenes og sto antagelig ferdig i 1873. På slutten av 1800-tallet ble anlegget utskilt fra hovedhuset og omgjort til gartneri. Prosjektet omfatter rehabilitering av bolighus, driftsbygning og et frølager.

Fredningen fra 2005 omfatter også gårdsplassen med tuntre, adkomstveien fra Eiganesveien til gårdsplassen og fundamentene fra drivhusene. Et område nord for bygningene er fredet for å bevare virkningen av anlegget i landskapet. Dette området har Stavanger kommune opparbeidet som park inspirert av gartnerianlegget som lå der, og med arter som Holmeegenes gartneri hadde i sitt sortiment. Fredningen av bygningene gjelder både eksteriør og interiør.

Stavanger kommune kjøpte eiendommen i 2006. De omfattende rehabiliteringsarbeidene foregitt hovedsaklig i perioden 2006-2014. På slutten av 2014 ble løe-delen av anlegget tatt i bruk som konferanselokaler. Til 2018 gjenstår bare litt av konserveringsarbeidene i anleggets boligdel.

Alt inventar - en samling på flere tusen gjenstander som forteller en detaljert historie om en familie gjennom mer enn ett hundre år - fulgte med, og ble gitt til Stavanger Museum.

Samlingen skal etter planen tilbakeføres når rehabiliteringen er fullført, og MUST skal antakelig drifte museumsdelen av Holmegenes. Stavanger kommune forblir eier av bygningene.

Prosjektinformasjon:

Type bygg: Gårdsbruk og gartneri
Byggested: Holmeegenes, Eiganesveien 64
Bruttoareal: 800 m2
Oppstart / ferdigstillelse: Planlagt ferdig i 2018
Status: Under rehabilitering
Kostnadsramme: kr 43 mill.
Prosjektleder: seksjonsleder Solveig Yndesdal

Hundvåg skole

Eksisterende fløy som i dag rommer mat og helse, musikk, tekstil, sløyd og noen arbeidsplasser for lærere, skal rives.

Nybygget knyttes opp mot skolens administrasjonsbygg og det blir heis til andre etasje, noe som mangler i dag. Det skal bygges et stort rom for musikk, dans og drama i første etasje som kan åpnes opp mot et allrom. Dette gir muligheter for samlinger og forestillinger.
Allrommet ligger også i tilknytning til mat og helse/kjøkken, og det skal legges opp til serveringsdisk som kan benyttes ved behov.

Kostnadsoppstilling etter anbud ble vedtatt i sak nr 45/17 i kommunalstyret for miljø og utbygging 07.03.2017.

Prosjektinformasjon:

Type bygg:  Skole
Byggested:  Hundvåg skole
Bruttoareal: 1200 m2
Ferdigstillelse: sommeren 2018
Status: Bygging
Kostnadsramme: kr 40,5 mill
Prosjektleder: Silje Lyslo  

Kannik skole

Kannik skole skal utvides med et tilbygg på ca. 720 m2.
Tilbygget skal ha to etasjer, og vil i hovedsak romme fire baserom, formidlingsrom og grupperom. Det tilrettelegges også for nye lærerarbeidsplasser i eksisterende bygg. Tilbygget blir en forlengelse av bygg C.

Kostnadsoppstilling etter anbud ble vedtatt i sak nr 68/17 i kommunalstyret for miljø og utbygging 18.04.2017.

Prosjektinformasjon:

Type bygg: Ungdomsskole
Byggested: St. Svithuns gate 40 A
Bruttoareal: 720 m2
Oppstart / ferdigstillelse: Juli 2017 / Juli 2018
Status: Bygging
Kostnadsramme: kr 26,4 mill.
Planer: Plan 1513 - Eiganes 6
Energiklasse: A
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektledere: Jørn A. Søraa og Erik Meling Sele

Kari Trestakk vei 1 og 3

Stavanger eiendom bygger ti nye utleieboliger for Stavanger Bolig
KF i Kari Trestakkvei 1 og 3 pâ Ullandhaug.

Prosjektet består av tre bygg, to vertikaldelte 2-mannsboliger og en
6-mannsbolig med parkeringsplasser i underetasjen. Boligprosjektet
opparbeides med parkeringsplasser, egen lekeplass og hageanlegg som er tilpasset tilliggende villabebyggelse.

Utkjørsel fra Kari Trestakkvei til Auglendsveien stenges med bilsluse for en sikrere skolevei og for å redusere antall utkjørsler til Auglendsveien.

Type bygg: Utleieboliger
Byggested: Kari Trestakkvei 1 og 3
Bruttoareal: 665m2
Oppstart/Ferdigstillelse: februar 2017/februar 2018
Status: Bygging
Kostnadsramme: kr 26,5 mill.
Energiklasse: B
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektleder: Ketil Heggheim

Lassaveien bofellesskap

Stavanger eiendom gjennomfører innvendig rehabilitering av Lassaveien bofellesskap, del C.

Prosjektinformasjon:

Type bygg: Bofellesskap
Byggested: Lassaveien 2
Bruttoareal: 325 m2
Oppstart / ferdigstillelse: Mai 2017 / desember 2017
Status: Bygging
Kostnadsramme: 9,5 mill kr.
Entrepriseform: Delte entrepriser
Prosjektleder: Erik Meling Sele

Lervig sykehjem

Stavanger eiendom bygger nytt sykehjem i Lervig. Området, som ligger i Storhaug bydel, har gått gjennom store endringer de siste årene.

Sykehjemmet er overlevert fra totalentreprenør Skanska AS til avtalt tid i juni 2017. Innflytting av beboere er planlagt til januar 2018. Høsten 2017 pågår det innflytting av møbler og utstyr. 

Innhold
Sykehjemmet får 123 plasser, produksjonskjøkken, dagsenter med 30 plasser og legesenter for fire leger. Bygget skal også inneholde kafé, areal for fysioterapi, sykepleieklinikk, velværebad, frisør og fotpleie samt areal for administrasjon og helsepersonell. Egen parkeringsetasje for biler og sykler skal bygges under bakkenivå.

I tillegg omfatter prosjektet utenhusområder, takhager og sansehage, samt ny nettstasjon (trafo). Nettoareal er 12 328 m2 med bruttoareal ca. 18 000 m2.

Parkering blir under bakken.

Universelt utformet
Utforming av romstørrelser og løsninger er i tråd med Husbankens krav og universell utforming.
Bygget skal oppføres med vannbasert oppvarming, i energiklasse B. Det ligger fjernvarmerør og rør for fjernkjøling i Ryfylkegaten, som sykehjemmet kan tilknyttes.

Uteområdet
Uteområdet er blant annet planlagt med sansehage på gateplan og terrasse på øverste etasjeplan. Mellom sykehjemmet og utbyggingsprosjektet for boliger, kontor og forretninger på nabotomten skal det bygges felles torgarealer.  

Prosjektinformasjon

Type bygg: Sykehjem
Byggested: Ryfylkegata 55 , 4014 Stavanger
Bruttoareal: 18 000 m2
Ferdigstillelse: Årsskiftet 2017 / 2018
Status: Under bygging
Kostnadsramme: 470 mill. kr.
Planer: Reguleringsplan 2218
Energiklasse: B
Prosjektleder: Kirsti Steine-Aase

Oddahagen 13

Stavanger eiendom skal bygge ut Oddahagen 13 med ni boliger for kommunalt utleie.

Prosjektet omfatter bygging av en lavblokk i tre etasjer med totalt seks toroms leiligheter og tre treroms leiligheter.

Prosjektinformasjon

Type bygg: Utleieboliger
Byggested: Oddahagen 13, Hinna bydel
Bruttoareal: 900 m2
Oppstart / ferdigstillelse: september 2017 / desember 2018
Status: Byggefase
Kostnadsramme: 25 mill. kr
Planer: Plan2454, detaljregulering for Oddahagen 13, Hinna bydel.
Energiklasse: B
Entrepriseform: totalentreprise
Prosjektleder: Jørn A. Søraa

Olav Kyrres gate 19

Stavanger kommune totalrenoverer Stavanger svømmehall og kontorene i Olav Kyrres gate 19. 

Bygget er fra 1971, det var nedslitt, lite funksjonelt og i dårlig teknisk stand. Rehabiliteringen vil gi et universelt utformet og mer funksjonelt bygg. En egen energisentral som henter energi fra en avløpstunnel i området, vil bidra til at energiforbruket blir redusert. 

Svømmehallen
Hele svømmehallen med garderobene og det tekniske anlegget skal rehabiliteres. Selve bassengrommet vil bli ivaretatt i så stor grad som mulig. De skrå betongveggene, lyskuppelen, stupetårnet, tribuneanlegget og andre viktige særtrekk blir bevart.

Hallen skal fortsatt fungere som konkurranseanlegg.
Svømmehallen vil være stengt i hele byggeperioden og åpner etter planen igjen utpå nyåret 2019.

Kontorene
Stavanger kommune moderniserer de fem kontoretasjene med åpne kontorløsninger og skal selv bruke kontoretasjene etter rehabiliteringen.

Bevaring av bygget
Bygget er med i kulturminneplanen med forslag om fremtidig vern av fasader og bassengrom.

Arkitekturen representerer betongbrutalismen, der den rå betongen blir bevisst brukt som formgivende og visuelt element.

Kostnadsoppstilling etter anbud ble vedtatt i sak nr 151/17 i formannskapet den 21.09.17.

Prosjektinformasjon
Type bygg: Svømmehall og kontorbygg
Byggested: Olav Kyrres gate 19
Bruttoareal: 9300 m2
Oppstart:  Januar 2017.
Ferdigstillelse: Februar 2019. 
Status: Bygging
Kostnadsramme: Kr 235 mill.
Planer: Plan 487. 
Energiklasse: C
Entrepriseform: Byggherrestyrte delte entrepriser
Prosjektleder: Lars Egil Borsheim, Sweco.
Kontaktperson i Stavanger eiendom: Seksjonsleder Solveig Yndesdal

Renovering av bad på fire sykehjem 

Stavanger eiendom startet høsten 2017 å renovere bad og beboerrom på fire ulike sykehjem, totalt 169 bad fordelt på sykehjemmene Sunde, Haugåstunet, Vågedalen og Slåtthaug. Arbeidene pågår mens sykehjemmene er i drift.

Prosjektet er finansiert med stimuleringsmidler. Regjeringen bevilget i 2016 midler til dette gjennom tiltakspakke til kommuner på Sørlandet og Vestlandet.

Det er nå innmeldt behov for å renovere mer enn hva tiltakspakken strakk til. Gjenstående renoveringsarbeider er på Sunde og Vågedalen sykehjem. Dette gjelder bad, beboerrom, kjøkken, stuer, korridorer og andre tilstøtende rom.

Prosjektinformasjon:

Type bygg: Sykehjem
Oppstart/ferdigstillelse: vår 2017/høst 2018
Status: Bygging
Kostnader: Kr 40 mill (stimuleringsmidler)
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektleder: Lill Tove Kristensen

Stavanger idrettshall

Stavanger eiendom rehabiliterer Stavanger idrettshall. Ventilasjonsanlegget renoveres og det etableres et tilbygg for aggregater og teknisk utstyr. I 2018/2019 skal fasadene fornyes.

Prosjektinformasjon:

Type bygg: Idrettshall
Byggested: Gunnar Varebergs gate 3
Ferdigstillelse ventilasjonsprosjekt: januar 2018
Oppstart/ferdigstillelse fasadeprosjekt: 2018/2019
Status: Under rehabilitering, men hallen er i bruk
Kostnadstamme: kr 40 mill.
Prosjektleder: Erik Meling Sele

Tou Scene

Stavanger eiendom renoverer og bygger om på Tou Scene. Tou Scene utvider sin virksomhet med nytt øvingsfellesskap i forlengelsen av maskinhallen mot Tou Park. Bygget er på 4 etasjer og skal omfatte 18 øvingsrom fordelt på to etasjer. Øverst blir det en studioetasje med 4 kontrollrom tilliggende et "liverom".

"Dueslaget" er også revet for å gjøre plass til utvidelse av maskinhallen. Fasaden på maskinhallen og bunker skal rehabiliteres ved utbedring av teglsteinsmurer samt maling. I tillegg skal pipen rehabiliteres.

Kostnadsoppstilling etter anbud ble vedtatt i sak nr 165/17 i kommunalstyret for miljø og utbygging 17.10.2017.

Prosjektet er delvis finansiert med stimuleringsmidler. Regjeringen bevilget i 2016 midler til dette gjennom tiltakspakke til kommuner på Sørlandet og Vestlandet.

Prosjektinformasjon:

Type bygg: Kulturbygg
Byggested: Kvitsøygata 25
Bruttoareal: øvingsfellesskapet 1760 m2, maskinhallen 504 m2. Oppstart/ferdigstillelse: oktober 2017/januar 2019
Status: Byggefase
Kostnadsramme: kr 90 mill + stimuleringsmidler kr 20 mill.
Entrepriseform: Delte entrepriser
Prosjektleder: Lill Tove Kristensen

 

Tre barnehager på Tasta

Stavanger eiendom skal bygge tre barnehager i Tasta bydel. Prosjektet skal løses som én totalentreprise og Best Value Procurement, BVP, skal benyttes som anskaffelsesform.

De tre barnehagene eksisterer i dag, men alle trenger nye bygg.
To av barnehagene, Vardeneset og Smiene, utvides fra å ha to avdelinger til å ha fire avdelinger.
Barnehagen Tasta skal fortsatt ha fire avdelinger.

De tre barnehagene er Stavanger kommunes pilotprosjekt på Best Value Procurement, BVP. For mer informasjon om BVP, se hjemmesidene til Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI).

Prekvalifisering ble gjennomført høsten 2017. Det er forventet å signere kontrakt våren 2018.

Barnehagene holder i dag til i gamle bygg som skal rives.
De nye byggene skal minimum holde passivhusstandard, de skal være universelt utformet og det er satt et mål om reduksjon av klimagassutslipp på minst 35 % sammenlignet med referanse.

Byggeprogram for Tasta – tre barnehager ble vedtatt i sak 48/17 i Kommunalstyret for miljø og utbygging, 07.03.2017.

Prosjektinformasjon:

Type bygg: Tre barnehager
Byggested: Tasta bydel
Bruttoareal: Ca. 1000 m2 per barnehage
Oppstart / ferdigstillelse: Kontrakt forventet signert våren 2018.  / Barnehagen Tasta og Vardeneset 2019, Smiene 2020
Status: Forberedelse til BVP-prosess pågår
Kostnadsramme: kr 128 mill.
Energiklasse: Passivhus (minimum)
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektleder: Silje Lyslo

Planer:

  1. Barnehagen Tasta: reguleringsplan 2389
  2. Barnehagen Vardeneset: reguleringsplan 2624
  3. Barnehagen Smiene, reguleringsplan 2522

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om prosjektene kan du sende oss en e-post

E-post:
postmottak.stavanger.eiendom@stavanger.kommune.no