PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Byggeprosjekter
 4. Nytt aktivitetshus på Kvaleberg

Nytt aktivitetshus på Kvaleberg

Rett over gata for Kvaleberg skole kommer allaktivitetshuset, med idrettshall, skatehall, bibliotek og bydelshus. Og mye mer.

Tegning av stort bygg med stort flatt tak og takterrasse

Foreløpig skisse. Byggets endelige utseende er ikke vedtatt ennå. (Illustrasjon: Norconsult)

Prosessen fram mot ferdig byggeprosjekt

 • Formannskapet vedtar i september 2020 å få laget en mulighetsstudie for felles skatehall, idrettshall og bydelshus nær Kvaleberg skole.
 • Studien skal viser mulige løsninger, hva prosjektet må ta hensyn til at lovkrav, overordnede planer med mer, og gir en foreløpig beregning på hva byggeprosjektet vil koste.
 • I juni 2022 vedtar formannskapet en løsning som blant annet inkluderer barne- og ungdomsbibliotek i aktivitetshuset.
 • Med det som utgangspunkt, fortsetter arbeidet med mulighetsstudien. Den skal etter planen legges fram for politisk behandling høsten 2023.
 • Når det er bevilget midler til prosjektering, starter utbyggingsavdeling i kommunen detaljprosjekteringen. 
 • Det innebærer blant annet å velge entrepriseform, innhente tilbud, legge fram konkrete løsninger og presentere mer presise byggekostnader.
 • Ferdig prosjektert byggeprosjekt legges fram for politisk behandling og vedtak før byggingen kan starte.
 • Byggingen starter når detaljprosjekteringen er over og byggeprosjektet er vedtatt av formannskapet. 

1. Kartlegging og utvikling

 • Formannskapet vedtar i september 2020 å få laget en mulighetsstudie for felles skatehall, idrettshall og bydelshus nær Kvaleberg skole.
 • Studien skal viser mulige løsninger, hva prosjektet må ta hensyn til at lovkrav, overordnede planer med mer, og gir en foreløpig beregning på hva byggeprosjektet vil koste.
 • I juni 2022 vedtar formannskapet en løsning som blant annet inkluderer barne- og ungdomsbibliotek i aktivitetshuset.
 • Med det som utgangspunkt, fortsetter arbeidet med mulighetsstudien. Den skal etter planen legges fram for politisk behandling høsten 2023.

2. Prosjektering

 • Når det er bevilget midler til prosjektering, starter utbyggingsavdeling i kommunen detaljprosjekteringen. 
 • Det innebærer blant annet å velge entrepriseform, innhente tilbud, legge fram konkrete løsninger og presentere mer presise byggekostnader.
 • Ferdig prosjektert byggeprosjekt legges fram for politisk behandling og vedtak før byggingen kan starte.

3. Bygging

 • Byggingen starter når detaljprosjekteringen er over og byggeprosjektet er vedtatt av formannskapet. 


Om byggeprosjektet

Type bygg Aktivitetshus
Type prosjekt Mest nybygg, noe rehabilitering
Byggested Kvaleberg, Sandvikveien mellom Bergsagelveien og Flintegata.
Bruttoareal Ca 8000 kvadratmeter
Byggekostnad Anslått til kr. 445 mill. 
Entrepriseform Ikke avklart
Fullført Ikke avklart
Prosjektleder Birgitte Norheim

Hva kaller vi et hus som har både skatehall og bibliotek? Som har både idrettshall og bydelshus? Både kafé og kjøkkenhager på taket?

Vi sier allaktivitetshus, men det viktigste er at dette skal bli et bygg med mange møteplasser og aktiviteter for ulike mennesker i Hillevåg.

Kvaleberg allaktivitetshus skal bygges på det noen kaller Racine-tomten, avgrenset av kunstgressbanen på Kvaleberg, Bergsagelveien, Sandvikveien og Flintegata.

Bygningen blir altså nærmeste nabo til banen og til Kvaleberg skole. En ny undergang for myke trafikanter, som kommer under Sandvikveien og stenger krysset med Bergsagelveien for biltrafikk, vil bidra til trygg ferdsel for alle i området.

Et bygg for fellesskap og gode hverdagsliv

Sosial bærekraft er et stikkord for dette byggeprosjektet. Allaktivitetshuset skal bidra at folk i Hillevåg-området kan møtes på tvers av generasjoner, interesser og sosial tilhørighet. Det skal bidra til livskvalitet i folks hverdag ved at folk får flere muligheter til å involvere seg i nærmiljøet sitt.

Medvirkning

Involveringen er allerede i gang. For å bli kjent med behovene til de som skal bruke allaktivitetshuset i framtiden, har kommunen gjennomført medvirkningsprosesser med flere målgrupper.

Alle ønsker er ikke mulig å innfri, for eksempel blir det ikke svømmebasseng i dette bygget. Men flere barn og unge ved skolene Kvaleberg og Kristianslyst har blant annet ønsket en trampoline eller noe lignende. Det førte til at huset får en diger hoppematte, som den Fysak Slettebakken har i Bergen.

Barn hopper på en stor oppblåst, oransje vegg-til-vegg-pute
Foto: fysakbergen.no

Lag og foreninger i kommunedelen, eldre mennesker og andre har også medvirket. Vil du vite mer om dette, les medvirkningsrapporten for Kvaleberg allaktivitetshus.

Klimavennlig bygg og byggeprosjekt

Solenergi skal dekke minimum ti prosent av byggets energibehov. Det skal også få grønne tak. Slike tak fordrøyer nedbør, slik at intense regnskyll gjør mindre skade. De har også en kjøleeffekt på sommerstid, og er bra for det biologisk mangfoldet i området.

I dette byggeprosjektet skal kommunen utforske hvordan vi kan ombruke byggematerialer og inventar, for å redusere avfallsmengdene. Det pågår arbeid med å etablere en ombrukssentral for byggematerialer i regionen, og prosjektet skal se på muligheten til å bidra til dette.

Kontaktinformasjon

Ansiktet til Birgitte Norheim, med et godt smil, mørkt og langt hår.

Birgitte Norheim

prosjektleder

Mobil:
415 19 340
E-post:
birgitte.norheim@stavanger.kommune.no

«Det skal være et åpent og inkluderende bygg, en møteplass tilrettelagt for samhandling på tvers av generasjoner og sosial tilhørighet, og det skal fremme frivilligheten og sosial kompetanse.»