PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Byggeprosjekter
  4. Finnøy helse- og omsorgssenter

Et større og fornyet helse- og omsorgssenter på Finnøy

På Judaberg utvider vi helse- og omsorgssenteret med et nybygg med 20 nye sykehjemsplasser. Dagens sykehjemsbygg blir også oppgradert.

Tegning av hage og bygninger.

Veien fram mot nytt helse- og omsorgssenter

 

  • Byggeperioden startet våren 2022. 
  • Nybygget skal så ferdig i 2024.
  • Oppgraderingen av dagens bygg skal etter planen være ferdig omtrent et halvt år senere.

1. Kartlegging og utvikling

 

2. Prosjektering

3. Bygging

  • Byggeperioden startet våren 2022. 
  • Nybygget skal så ferdig i 2024.
  • Oppgraderingen av dagens bygg skal etter planen være ferdig omtrent et halvt år senere.

Om byggeprosjektet

Type bygg Helse-og omsorgssenter
Type prosjekt Nybygg og oppgradering av eksisterende bygg.
Byggested Judaberg, Finnøy
Bruttoareal  m2 
Byggekostnad 251 mill. kr.
Entrepriseform Delte entrepriser
Fullført 2024/2025
Prosjektleder Axel Roy Larsen

Finnøy helse- og omsorgssenter skal utvides med 20 sykehjemsplasser i et nytt bygg, som kobles sammen med dagens sykehjemsbygg på Judaberg.

Utvidelsen vil føre til bedre kapasitet på både sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

I nybygget blir det også nye lokaler for dagsenter, kafé, undervisning, fysioterapi, fotpleie, frisør, administrasjon med mer. 

Når nybygget er ferdig, skal det eksisterende bygget oppgraderes med blant annet nytt anlegg for pasientvarsling, ny brannsikring, ny heis, nytt ventilasjonsanlegg og nye lokaler for ansatte i de hjemmebaserte tjenestene.

Kommunen gjennomfører byggeprosjektet med fossilfri byggeplass. Selve bygget får blant annet solceller på taket og energisparende ventilasjonssystem. Også nå det gjelder byggematerialer og avfallshåndtering velger vi løsninger i tråd med målene i kommunens klima- og miljøplan.

Tegning som viser sykehus bygg med balkonger og hage mellom byggene.
Omsorgsboliger med balkonger, og mellom byggene blir det hage.

Kontaktinformasjon

Ansiktet til smilende mann

Axel Roy Larsen

prosjektleder

Mobil:
466 20 463
E-post:
axel.roy.larsen@stavanger.kommune.no