Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Byggeprosjekter
  4. Lervig brannstasjon

Ny brannstasjon i Lervig

Innerst i Lervigbukta skal en ny brannstasjon stå klar i 2023. Halve taket blir en del av Lervig-parken.

Illustrasjon som viser brannstasjonen, med park på taket.

Hvor kommer brannstasjonen?

Brannstasjonen skal ligge innerst i bukta, i krysset Breivikveien/Ryfylkegata:

Dronefoto som viser brannstasjonstomta

Hvordan skal brannstasjonen se ut?

Målet er at brannvesenet skal få den best mulige brannstasjonen, samtidig som områdets beboere skal få en stor og god park. Det er  viktig at bygningsmassen oppleves som lite dominerende fra friluftsområdene. Maks kotehøyde på bygget holdes lav i forhold til bebyggelsen rundt, slik at bygget oppleves som en naturlig fortsettelse av parken.

Minst 50 prosent av byggets takflate skal være tilgjengelig for publikum. Bygget skal knyttes sammen med Lervigparken, og ha en sømløs overgang mellom parken og grøntområdet på taket til brannstasjonen. 

Vognhallen og utrykkingssituasjonen er vinklet mot veien, og dermed bort fra parken og de friluftsområdene langs fjorden. Mot nabobebyggelsen i Ryfylkegata og Breivikveien danner bygget vegger i gaterommet, og trapper seg deretter ned mot parken.

Arkitektene har utviklet et konsept som legger opp til at brannstasjonen skal bli et markert bygg sett fra bysiden, samtidig som bygget er åpent sett fra parksiden, og gir parken mulighet å bre seg ut mellom bygningskroppene.

På den måten blir brannstasjonen fundamentet for en helhjertet, sammenhengende og grønn bypark, samt en fullverdig utvidelse av Lervigparken. 

Parken består i grove trekk av en gressbakke med felter av blomstereng og trær, og en stedstøpt betongrampe som legger seg mykt oppå gressteppet og følger terrengets bevegelse opp til det øverste platået. Øverst vil det være et tredekke med utsiktsterrasse, og et område for lek og avslapning. Det vil bli installert en barnevognsrampe med skliriller som gir tilgang til et avskjermet øvre utsiktsplatå. Herfra vil man kunne se ut over fjorden, Lervigområdet og hele Ryfylke.

En bred tråkksti med trappetrinn av granitt blir en direkte gangforbindelse mellom Lervigparken og taket til brannstasjonen. Som avslutning på gressbakken mot sjøen og promenaden er en lav, lødd sittemur med innfelte flater i tre.

Parken skal bli et multifunksjonelt område for fri lek og opplevelser, og være en åpen flate som inviterer til mange forskjellige aktiviteter. Området skal tilrettelegge for lek og opphold, og kan være en ramme for arrangementer, forestillinger og mindre konserter. Det er mulig å avholde bydels og temafestivaler på taket, samtidig som det kan etableres utendørs treningsfasiliteter og lekeanlegg dersom man ønsker det.

For mer informasjon se sak 31/21 – Plan 2723 – Brannstasjon Lervig – Storhaug bydel

Foreløpig illustrasjon av hvordan brannstasjonen kan se ut fra Breivikveien.
Foreløpig illustrasjon av hvordan brannstasjonen kan se ut fra Breivikveien.

Foreløpig skisse av stasjonen og utearealet sett ovenfra. Det blir promenade langs sjøen.
Foreløpig skisse av stasjonen og utearealet sett ovenfra. Det blir promenade langs sjøen.

Generell informasjon:

Type bygg: Beredskapsbygg.
Byggested: Breivikveien 14, gnr og bnr 53/650
Bruttoareal: Ca. 3250 m2.
Planlagt oppstart: mai 2021.
Planlagt ferdigstillelse: Første kvartal 2023.
Status: Prosjektering/bygging
Kostnadsramme: Lervig kr. 224,1 mill. 
Entrepriseform: Totalentreprise med løsningsforslag og prestasjonsinnkjøp. Kruse Smith Entreprenør AS er innstilt til vinner av kontrakten.
Arkitekt: LINK er arkitekter
Prosjektleder: Allend Bamerni

For mer informasjon for Lervig brannstasjon se prosjektets egen hjemmeside

Andre ting som skjer i Lervig

Parallelt med brannstasjonen pågår også andre bygge- og anleggsprosjekter i Lervig:

Kontaktinformasjon

Allend Bamerni

Prosjektleder

Telefon:
51 91 25 57
E-post:
allend.bamerni@stavanger.kommune.no