Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Byggeprosjekter
 4. Lervigskvartalet

Lervigskvartalet

KORT FORTALT

 • Bak Lervig sykehjem bygger kommunen ny skole, barnehage, flerbrukshall, dagligvarebutikk, kontorer og bydelshus.
 • Lervigskvartalet blir en ny møteplass for hele Storhaug.
 • Kvartalet skal etter planen stå ferdig i løpet av 2024.
Lervigskvartalet, med tunnelmunningen til venstre i bildet, og den kommende brannstasjonen nede til høyre. Ill: Studio hoh og Bark arkitekter

Lervigskvartalet. Rundkjøringen ved Storhaug-tunnelen til venstre i bildet, og Varmen brannstasjon nede til høyre.

Det skjer mye i Lervig i østre bydel for tiden. Det største prosjektet er Lervigskvartalet bak sykehjemmet, som når det er ferdig vil romme både barneskole, barnehage, flerbrukshall, dagligvarebutikk, kontorer og bydelsfunksjoner. Kvartalet skal bli en attraktiv møteplass for bydelen, med aktiviteter både på dagtid og kveldstid.

Status

Fra uke 22 og frem til fellesferien vil det bli gjennomført arbeid som vil føre til en økt støy fra tomten til Lervigskvartalet. Langs Rennesøygata vil det borres, meisles og sprenges. I den sørlige enden av tomten vil det borres, sprenges og graves i byggegropet for å få fraktet massene ut.

Sprengningsarbeidet vil være av mindre omfang enn tidligere.

Stangeland Maskin, som gjennomfører arbeidet forventer at grunnarbeidet vil være helt ferdig i løpet av september, og dette arbeidet gjøres for å klargjøre området til Skanska skal starte byggingen av Lervigskvartalet.

Støyende arbeid

Etter planen skal grunnarbeidet vil være helt ferdig i løpet av september. 

Grunnarbeidene har medført en del støy og rystelser for de som bor i nærheten. Vi takker derfor alle som bor og ferdes i området for tålmodigheten, og har forståelse for at dette har vært, og er en belastning. Vi jobber derfor kontinuerlig med tiltak for å skjerme publikum og naboer.

 

Innenfor den røde sirkelen skal det jobbes frem mot sommeren
Innenfor den røde sirkelen skal det jobbes frem mot sommeren

 

Skanska bygger Lervigskvartalet

Som annonsert har vi inngått en kontrakt med Skanska for oppføring av Lervigkvartalet. Dette arbeidet vil starte når grunnarbeidene er ferdig, våren/før sommeren 2022.

Ta kontakt

Hvis spørsmål knyttet til pågående arbeider, kan Linda Øie, SHA-koordinator (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) for Stavanger kommune, kontaktes på epost: lo@novaform.no/ mobil: 924 66 515.

Fint om dere oppgir navn og adresse ved henvendelser

Fakta om Lervigskvartalet

Nye Lervig skole får plass til 21 klasser og 630 elever. Bygget skal også romme en flerbrukshall, og store deler av skolegården kommer til å ligge på taket. Barnehagen vil få plass til 120 barn fordelt på seks avdelinger. I tillegg kommer det dagligvarebutikk, bydelshus, kontorer og parkeringskjeller.

Innkjøring til parkeringskjeller blir ved siden av Lervig sykehjem nederst i Ryfylkegata. Selve Lervigskvartalet blir helt bilfritt. 

Planen er at det nye Lervigskvartalet skal oppfylle følgende mål: 

 • Et attraktivt samlingspunkt for Storhaug
 • Trygge utearealer som inviterer til aktivitet og opphold
 • Tilrettelagt for samarbeid
 • Smarte løsninger, med en klar miljøprofil

Tegning som viser hvor på tomta de ulike funksjonene skal plasseres.


Informasjon om bygget

 • B21-skole, 3 parallelle klasser/7 trinn 
 • Flerbrukshall
 • Barnehage, 6 avdelinger
 • Dagligvarebutikk
 • Kontorer
 • Parkeringsanlegg

Byggested: Lervig gnr 53 bnr 210, 640, 647
Bruttoareal: Ca 25.000 m2
Kontrahering entreprenører: Januar 2022
Detaljprosjektering: Januar 2022
Planlagt oppstart: Mai 2022
Planlagt ferdigstillelse: Høsten 2024
Kostnadsramme: kr 1 200 mill
Entrepriseform: Totalenreprise. Skanska er totalentreprenør

Kostnader

Utbygging av Lervigskvartalet er forankret i Handlings- og økonomiplan 2020-2023, vedtatt av Stavanger kommunestyre den 16.12.2019, sak 61/19

Estimert prosjektkostnad er bevilget med totalt kr 1.2 milliarder inkl mva.

Lervigskvartalet består av følgende prosjekt:

Prosjektkostnad Tiltak
kr  96 mill Flerbrukshall
kr  132 mill  Barnehage
kr 420 mill Skole
kr 204 mill Kontor
kr 264 mill Parkering og næring
kr  84 mill Bydelsfunksjon
kr 1,2 milliarder Sum Lervigskvartalet

Byggeprogrammet

Byggeprogrammet ble behandlet i Utvalg for miljø og utbygging den 19.02.2020, sak 25/20. Byggeprogrammet synliggjør overordnede rammer for arealoppsett og funksjonsbeskrivelse for de ulike byggene. 

Her kan du laste ned presentasjonen fra et informasjonsmøte som ble holdt på Lervig sykehjem 22. januar 2020, hvor byggeprosjektene i Lervigskvartalet, brannstasjonen, parken og Ryfylkegata presentert. 

Politisk historikk

Her er linker til de mest relevante politiske behandlingene av Lervigskvartalet:

Stavanger formannskap: Sak 50/18 i april 2018 

Kommunalstyret for miljø og utbygging:  Sak 65/19 i april 2019 og Sak 142/19 i november 2019

Romprogramkomite: 26.11.19 og 18.12.19 (november og desember 2019)

Stavanger kommunstyre: Sak 79/21 i juni 2021.

Andre ting som skjer i Lervig

Fornyelsen av vann- og avløpsnettet i området berører også noen av de andre prosjektene i Lervig. På denne siden har vi samlet informasjon om alle prosjektene som pågår.

Kontaktinformasjon

Jan Reidar Hammer, ansiktet til mann med kort blondt hår.

Jan Reidar Hammer

prosjektleder

Mobil:
979 60 882
Telefon:
51 91 28 48
E-post:
Jan.reidar.hammer@stavanger.kommune.no