Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Byggeprosjekter
 4. Lervigskvartalet

Lervigskvartalet

KORT FORTALT

 • Bak Lervig sykehjem skal det bygges ny skole, barnehage, flerbrukshall, dagligvarebutikk og kontorer.
 • Lervigkvartalet skal bli en felles møteplass for Storhaug.
 • Kvartalet forventes å stå ferdig i 2023–2024.
 • Her kan du laste ned presentasjonene som ble holdt på Lervig sykehjem 22. januar 2020 (pdf, 40 MB).
 • Her finner du presentasjonen (se fra side 42) fra informasjonsmøtet 27. august 2020, i forbindelse med høring av reguleringsplanen. 
Lervigskvartalet

Det skal skje mye i Lervig i østre bydel i årene framover! Det største prosjektet er Lervigskvartalet bak sykehjemmet, som skal romme både barneskole, barnehage, flerbrukshall, dagligvarebutikk, kontorer og bydelsfunksjoner. Kvartalet skal bli en attraktiv møteplass for bydelen, med aktiviteter både på dagtid og kveldstid.

Kart med markering av hvor skole, brannstasjon og park kommer.

Her kan du laste ned presentasjonen fra informasjonsmøtet på Lervig sykehjem 22. januar (PDF, 40 MB). Her fortalte vi om byggeprosjektet i Lervigskvartalet, brannstasjonen, parken og Ryfylkegata

Foreløpig skisse av hvordan Lervigskvartalet vil kunne ta seg ut fra Ryfylkegata. Tinfabriken i forgrunnen.
Foreløpig skisse av hvordan Lervigskvartalet vil kunne ta seg ut fra Ryfylkegata. Tinfabriken i forgrunnen.

Skole, barnehage og flerbrukshall

Nye Lervig skole får plass til 21 klasser og 630 elever. Bygget skal også romme en flerbrukshall, og store deler av skolegården kommer til å ligge på taket. Barnehagen vil få plass til 120 barn fordelt på seks avdelinger. I tillegg kommer det dagligvarebutikk, bydelshus, kontorer og parkeringskjeller.

Innkjøring til parkeringskjeller blir ved siden av Lervig sykehjem nederst i Ryfylkegata. Selve Lervigskvartalet blir helt bilfritt. 

Tegning som viser hvor på tomta de ulike funksjonene skal plasseres.

Vi planlegger for at Lervigskvartalet skal oppfylle følgende mål: 

 • Et attraktivt samlingspunkt for Storhaug
 • Trygge utearealer som inviterer til aktivitet og opphold
 • Tilrettelagt for samhandling
 • Smarte løsninger, med en klar miljøprofil

Offentlig høring: Si din mening!

Reguleringsplanen for Lervigskvartalet er ute på høring nå og fram til 18. september 2020! Les mer om den på denne siden

Veien videre

For å komme i mål så raskt som mulig, pågår arbeidet med byggeprogram og reguleringsplan parallelt.

Foreløpig framdriftsplan:

Byggeprosjektet

Politisk behandling:

Romprogramkomite – forventet innstilling

Utvalg for miljø og utbygging – byggeprogram politisk vedtatt

Utvalg for oppvekst og utdanning

Formannskapet

22.01.20

19.02.20


18.03.20

19.03.20

Reguleringsplanen:

Politisk behandling:

Utvalg for by- og samfunnsutvikling (1. gangs behandling)

Vedtatt plan i kommunestyret

18.06.20

i løpet av 2020

Anskaffelse/kontrahering

Avhenger av reguleringsprosess og gjennomføringsmodell

Prosjektering/bygging

2021–2023

Politisk historikk

Her er linker til de mest relevante politiske behandlingene av Lervigskvartalet:

Stavanger formannskap: Sak 50/18 i april 2018 

Kommunalstyret for miljø og utbygging:  Sak 65/19 i april 2019 og Sak 142/19 i november 2019

Romprogramkomite: 26.11.19 og 18.12.19 (november og desember 2019)

Andre ting som skjer i Lervig

Fornyelsen av vann- og avløpsnettet i området berører også noen av de andre prosjektene i Lervig. Her kan du lese mer om dem:

Kontaktinformasjon

Elin Vagle
Prosjektleder
Avdeling byggeprosjekt
Bymiljø og utbygging 

Telefon:
51 50 84 58
E-post:
elin.vagle@stavanger.kommune.no