Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Byggeprosjekter
 4. Lervigskvartalet

Lervigskvartalet

KORT FORTALT

 • Bak Lervig sykehjem skal det bygges ny skole, barnehage, flerbrukshall, dagligvarebutikk, kontorer og bydelshus.
 • Lervigskvartalet skal bli en felles møteplass for Storhaug.
 • Kvartalet forventes å stå ferdig i 2024.
Lervigskvartalet, med tunnelmunningen til venstre i bildet, og den kommende brannstasjonen nede til høyre. Ill: Studio hoh og Bark arkitekter

Lervigskvartalet. Rundkjøringen ved tunnelen til venstre i bildet, og den kommende brannstasjonen nede til høyre.

Det skal skje mye i Lervig i østre bydel i årene framover! Det største prosjektet er Lervigskvartalet bak sykehjemmet, som skal romme både barneskole, barnehage, flerbrukshall, dagligvarebutikk, kontorer og bydelsfunksjoner. Kvartalet skal bli en attraktiv møteplass for bydelen, med aktiviteter både på dagtid og kveldstid.

Kart med markering av hvor skole, brannstasjon og park kommer.

Kostnader

Utbygging av Lervigskvartalet er forankret i Handlings- og økonomiplan 2020-2023, vedtatt av Stavanger kommunestyre den 16.12.2019, sak 61/19

Estimert prosjektkostnad er bevilget med totalt kr 768 mill inkl mva.

Lervigskvartalet består av følgende prosjekt:

Prosjektkostnad Tiltak
kr  63 mill Flerbrukshall
kr  88 mill  Barnehage
kr 270 mill Skole
kr 132 mill Kontor
kr 165 mill Parkering og næring
kr  50 mill Bydelsfunksjon
kr 768 mill Sum Lervigskvartalet

 

Byggeprogrammet

Byggeprogrammet ble behandlet i Utvalg for miljø og utbygging den 19.02.2020, sak 25/20. Byggeprogrammet synliggjør overordnede rammer for arealoppsett og funksjonsbeskrivelse for de ulike byggene. 

Her kan du laste ned presentasjonen fra et informasjonsmøte som ble holdt på Lervig sykehjem 22. januar 2020, hvor byggeprosjektene i Lervigskvartalet, brannstasjonen, parken og Ryfylkegata presentert. 

Foreløpig skisse av hvordan Lervigskvartalet vil kunne ta seg ut fra Ryfylkegata. Tinfabriken i forgrunnen.
Foreløpig skisse av hvordan Lervigskvartalet vil kunne ta seg ut fra Ryfylkegata. Tinfabriken i forgrunnen.

 

Skole, barnehage og flerbrukshall

Nye Lervig skole får plass til 21 klasser og 630 elever. Bygget skal også romme en flerbrukshall, og store deler av skolegården kommer til å ligge på taket. Barnehagen vil få plass til 120 barn fordelt på seks avdelinger. I tillegg kommer det dagligvarebutikk, bydelshus, kontorer og parkeringskjeller.

Innkjøring til parkeringskjeller blir ved siden av Lervig sykehjem nederst i Ryfylkegata. Selve Lervigskvartalet blir helt bilfritt. 

Tegning som viser hvor på tomta de ulike funksjonene skal plasseres.

Planen er at det nye Lervigskvartalet skal oppfylle følgende mål: 

 • Et attraktivt samlingspunkt for Storhaug
 • Trygge utearealer som inviterer til aktivitet og opphold
 • Tilrettelagt for samhandling
 • Smarte løsninger, med en klar miljøprofil

Informasjon om bygget

 • B21-skole, 3 parallelle klasser/7 trinn 
 • Flerbrukshall
 • Barnehage, 6 avdelinger
 • Dagligvarebutikk, Rema1000
 • Kontorer
 • Parkeringsanlegg

Byggested: Lervig gnr 53 bnr 210, 640, 647
Bruttoareal: Ca 25.000 m2
Kontrahering entreprenører: Februar 2021
Detaljprosjektering: Juni 2021
Planlagt oppstart: 2021
Planlagt ferdigstillelse: Juni 2023
Kostnadsramme: Kr 768 mill
Entrepriseform: Totalenreprise

Se tall og fakta om byggeprosjektet Lervigskvartalet.

Foreløpig framdriftsplan

Byggeprosjektet

Politisk behandling:

Romprogramkomite – forventet innstilling

Utvalg for miljø og utbygging – byggeprogram politisk vedtatt

Utvalg for oppvekst og utdanning

Formannskapet

Utvalg for miljø og utbygging – Forprosjektrapport politisk vedtatt

Formannskapet

22.01.20

19.02.20

18.03.20

19.03.20

21.04.21

29.04.21

Reguleringsplanen:

Politisk behandling:

Utvalg for by- og samfunnsutvikling (1. gangs behandling)

2. gangs behandling

Vedtatt plan i kommunestyret

18.06.20

21.06.2021

Plan 2692

Anskaffelse/kontrahering

Anskaffelsesprosess pågår, kontrahering av entreprenør oktober/november 2021

Prosjektering/bygging

2021–2024

Politisk historikk

Her er linker til de mest relevante politiske behandlingene av Lervigskvartalet:

Stavanger formannskap: Sak 50/18 i april 2018 

Kommunalstyret for miljø og utbygging:  Sak 65/19 i april 2019 og Sak 142/19 i november 2019

Romprogramkomite: 26.11.19 og 18.12.19 (november og desember 2019)

Stavanger kommunstyre: Sak 79/21 i juni 2021.

Andre ting som skjer i Lervig

Fornyelsen av vann- og avløpsnettet i området berører også noen av de andre prosjektene i Lervig. Her kan du lese mer om dem:

Kontaktinformasjon

Jan Reidar Hammer

prosjektleder
Bymiljø og utbygging, byggeprosjekter

Mobil:
979 60 882
Telefon:
51 91 28 48
E-post:
Jan.reidar.hammer@stavanger.kommune.no