PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Byggeprosjekter
 4. Ramsvigtunet sykehjem

Ramsvigtunet sykehjem får nybygg med 29 nye plasser

Ramsvigtunet sykehjem blir utvidet. Første byggetrinn er et nytt tilbygg med sykehjemsplasser tilpasset demente beboere.

Skisse som viser nybygget, en lavblokk, og eksisterende bygg.

Veien fram mot nye Ramsvigtunet

 • Etter noen år med planer om en demenslandsby i Ramsvig, vedtar formannskapet høsten 2018 at Ramsvigtunet sykehjem og bofellesskap i stedet skal bygges om til et senter for beboere med demens.
 • I mars 2019 vedtar formannskapet byggeprogrammet for Ramsvikbyen senter for demens. 
 • I desember 2019 vedtar bystyret at demenssenter skal ut av budsjettene,og bevilger i stedet midler til utvidelse og rehabilitering av det eksisterende Ramsvigtunet sykehjem.
 • Administrasjonen i kommunen får utarbeidet et nytt konsept, med rundt 100 sykehjemsplasser i tre etasjer. Det vil i mindre grad påvirke naboene i nord. Det vil også gi gode uteområder, til dels god utsikt, greie trafikkforhold og bedre parkeringsmuligheter.
 • Utvalg for miljø og utbygging vedtar konseptet i januar 2020.
 • Byggearbeidene for utvidelsen av Ramsvigtunet starter på ettersommeren 2022.
 • Første byggetrinn skal etter planen være ferdig våren 2024.

1. Kartlegging og utvikling

 • Etter noen år med planer om en demenslandsby i Ramsvig, vedtar formannskapet høsten 2018 at Ramsvigtunet sykehjem og bofellesskap i stedet skal bygges om til et senter for beboere med demens.
 • I mars 2019 vedtar formannskapet byggeprogrammet for Ramsvikbyen senter for demens. 
 • I desember 2019 vedtar bystyret at demenssenter skal ut av budsjettene,og bevilger i stedet midler til utvidelse og rehabilitering av det eksisterende Ramsvigtunet sykehjem.
 • Administrasjonen i kommunen får utarbeidet et nytt konsept, med rundt 100 sykehjemsplasser i tre etasjer. Det vil i mindre grad påvirke naboene i nord. Det vil også gi gode uteområder, til dels god utsikt, greie trafikkforhold og bedre parkeringsmuligheter.
 • Utvalg for miljø og utbygging vedtar konseptet i januar 2020.

2. Prosjektering

3. Bygging

 • Byggearbeidene for utvidelsen av Ramsvigtunet starter på ettersommeren 2022.
 • Første byggetrinn skal etter planen være ferdig våren 2024.

 

Om byggeprosjektet

Type bygg Sykehjem
Type prosjekt Nybygg
Byggested Ramsvigkroken 2
Bruttoareal ca 3 500 m2 
Byggekostnad 191 mill. kr 
Entrepriseform Delte entrepriser
Fullført Våren 2024
Prosjektleder Allend Bamerni

Utbyggingen ved Ramsvigtunet sykehjem skal på sikt gi Stavanger vel 100 nye sykehjemsplasser. En slik størrelse på sykehjemmet vil både vil samle et solid fagmiljø og gi rasjonell drift.

Første byggetrinn er nybygget på tre etasjer, med til sammen 29 beboere. 

Nybygget bygges sammen med dagens sykehjemsbygg i første etasje. Noe ombygging blir gjort i det eksisterende bygget, der kafe, frisør, fotpleie, fysioterapirom, dagsenter og aktivitetsrom blir samlet.

Hovedinngangen vil fortsatt bli i dagens sykehjem, men nybygget vil få en egen inngang som kan brukes ved behov, for eksempel ved smitteutbrudd.

Bygg og område tilpasset demente

Mer enn 80 prosent av de som bor på sykehjem i dag har ulik grad av demens. Nybygget på Ramsvigtunet vil derfor bli planlagt med små enheter, og det får utforming, farger og belysning som er tilpasset demente beboere.

Etasjene får vandregang, der beboerne kan bevege seg uten å møte mange stengte dører.

Ramsvigtunet sykehjem ligger fint til med et uteområde som kan deles inn i flere hager. Deler av uteområdet kan også gjerdes inne og opparbeides til en sansehage, som kan være spesielt tilrettelagt for beboere som har demens.

Miljø- og klimavennlig bygging og bygg

Byggeprosjektet og det ferdige bygget skal bidra til at kommunen når de ambisiøse målene i klima- og miljøplanen. Blant annet blir det solceller på taket. I bygget bruker kommunen lavkarbon-betong og mye tre. Jord-til-luft-varmepumper skal varme opp bygget.

I selve byggeperioden blir det fossilfri byggeplass, så langt det er mulig. Brakkerigger varmes opp og nybygg tørkes ut uten bruk av diesel. Mobilkraner bruker biodrivstoff.

Kontaktinformasjon

Ansiktet til Allend Bamerni. Ung, smilende mann med kort mørkt hår.

Allend Bamerni

Prosjektleder

Telefon:
51 91 25 57
E-post:
allend.bamerni@stavanger.kommune.no