Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Byggeprosjekter
 4. Strømvig barnehage byggeprosjekt

Her kommer Strømvig barnehage

Når Strømvig barnehage står klar med plass til 80 barn, får flere familier på Storhaug barnehageplass i eget nærmiljø.

Tegning av langhstrakt bygg i to etasjer.

Prosess og politiske vedtak

 • Storhaug er kommunedelen i Stavanger med lavest barnehagedekning. Kommunestyret har bevilget penger til en ny fire-avdelings barnehage.
 • Det er bestemt at barnehagen skal ligge i Paradisveien 96, en tomt kommunen allerede eier. Den ble regulert til barnehage allerede i 2006.
 • Oktober 2020: Utvalg for miljø og utbygging godkjenner byggeprogrammet for Strømvig barnehage.
 • Høsten 2022 gjøres tomten klar for bygging av barnehagen. Et eldre bygg, som Sivilforsvaret har brukt, blir revet.
 • Byggearbeidene tar til mot slutten av 2022, og er beregnet å vare i nær et år.

1. Kartlegging og utvikling

 • Storhaug er kommunedelen i Stavanger med lavest barnehagedekning. Kommunestyret har bevilget penger til en ny fire-avdelings barnehage.
 • Det er bestemt at barnehagen skal ligge i Paradisveien 96, en tomt kommunen allerede eier. Den ble regulert til barnehage allerede i 2006.
 • Oktober 2020: Utvalg for miljø og utbygging godkjenner byggeprogrammet for Strømvig barnehage.

2. Prosjektering

3. Bygging

 • Høsten 2022 gjøres tomten klar for bygging av barnehagen. Et eldre bygg, som Sivilforsvaret har brukt, blir revet.
 • Byggearbeidene tar til mot slutten av 2022, og er beregnet å vare i nær et år.

 

Om byggeprosjektet og bygget

Type bygg Barnehage, fire avdelinger
Type prosjekt Nybygg
Byggested Paradisveien 96
Bruttoareal 1150 m2 + uteområder
Byggekostnad 84,6 mill. kr.
Entrepriseform Delte entrepriser
Fullført Høsten 2023
Prosjektleder Bernt Martin Ness

Strømvig barnehage bygges mellom Paradisveien og Østre Ring, langs veien mot Strømvig kolonihage og friområdene som strekker seg videre til Godalen.

Barnehagen for plass for 80 barn i fire avdelinger, og 20 ansatte.

Den beste adkomsten med bil blir fra Østre Ring, der det blir god mulighet for av‐ og påstigning. Via gang- og sykkelstien ned fra Østre Ring blir det først inngang til én avdelingen og administrasjonen. 

Hovedinngangen til bygget og inngangen til tre av avdelingene blir fra Paradisveien. Der blir det parkering for funksjonshemmede og overbygd sykkelparkering.

Bygget plasseres altså tett på gang‐ og sykkelstien ned fra Østre Ring, og langt inn i skrenten. Det frigjør mest mulig plass til gode lekearealer ute, og de store bøketrærne på tomten blir bevart.

Denne rekken av trær blir sentrale i det frodige og grønne miljøet rundt barnehagen. Naturlige terrengformer og vegetasjon på stedet skal bli en del av uteområdene, så langt det er mulig.

Klima- og miljøkrav

Byggeprosjektet og barnehagebygget med uteområder følger strenge miljøkrav, og bidrar med det til å nå ambisiøse mål i kommunens klima- og miljøplan. Blant tiltakene er:

I bygget:

 • 80 prosent av byggets varmebehov skal dekkes av fornybare energikilder.
 • Solenergi skal vurderes i tillegg, men forholdene er ikke de aller beste for det.
 • Treverk, som er et fornybart materiale og demper lyd, skal brukes der det er mulig.
 • Betong som benyttes skal inneholde 30 prosent flyveaske, et finpartiklet avfallsstoff fra sementproduksjon. Det bidrar til å redusere utslipp av CO2.
 • Alt stål i armeringer er resirkulert, det samme er 60 prosent av strukturelt stål
 • Bygget kobles til planlagt fjernvarme-infrastruktur som er planlagt i Paradisveien.
 • Det blir godt tilrettelagt for å levere og hente barn med sykkel og sykkelhenger.
 • Den nye barnehagen gjør at flere på Storhaug får plass i sitt eget nærmiljø. Det reduserer biltrafikk i bydelen.

I byggefasen:

 • Byggeplassen skal være fossilfri. Oppvarming av brakkerigger og uttørking av nybygg skal skje uten bruk av diesel. Elektrisk tårnkran skal benyttes og mobilkraner skal gå på biodrivstoff.
 • Belysning på byggeplass skal være energieffektiv (LED) og styrt for å unngå belysning når det ikke pågår arbeid.
 • Brakkeriggen skal være isolert og ha system for senkning av temperatur om natten, i helger og i ferier.

Nabomeldinger

 • November 2022: Gang- og sykkel vegen mellom Paradisveien og Østre Ring må snart stenges midlertidig, mens det pågår sprengning og gravearbeid. Det finnes ingen godt egnede omveier i dette området, som er både korte og trillbare nok. Vi må trolig ta til takke med halvgod løsning, men jobber med saken. Mer info kommer.

 

Kontaktinformasjon

Ansiktet til blid mann med kort hår og bart

Bernt Martin Ness

prosjektleder

Mobil:
982 10 479
E-post:
bernt.ness@stavanger.kommune.no