PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Byggeprosjekter
  4. Utvendig heis, Stavanger stasjon

Utvendig heis, Stavanger stasjon

Ny utvendig heis ved Stavanger stasjon

Kart skisse over anleggsområde Stavanger stasjon, utvendig heis

Prosjektbeskrivelse


Stavanger kommune skal bygge ny utvendig heis ved Stavanger stasjon. Heisen skal ligge øst for eksisterende trapp som går fra jernbanelokket og ned til stasjonen. Arbeidet gjøres for å utbedre dagens situasjon og tilrettelegge med universell utforming for myke trafikanter. Samtidig som det bygges ny heis, skal Bane Nord bygge en ny busslomme som gjelder når det er buss for tog. I forbindelse med arbeidet vil trærne som i dag står ved trappen bli fjernet. Disse vil bli erstattet med nye trær i egnede kasser som skal være med å oppgradere området.

Arbeidet starter opp i november 21 og heisen skal være klar for bruk våren 22. Det er Nordbø Maskin som skal utføre anleggsarbeidet på vegne av kommunen og Bane Nord.

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Anleggsområdet vil bli gjerdet inne og det blir satt opp skilter for hvor myke trafikanter skal gå. I noen perioder må vi også stenge trappen som går fra Jernbanelokket. Dette for å få heist på plass elementer til heisen.

Foto over området, Stavanger stasjon utvendig heis

Brakker og utstyr blir lagret på anleggsområdet.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Kontaktinformasjon

Ørjan Larsen

Prosjektleder

Mobil:
458 69 302
E-post:
orjan.larsen@stavanger.kommune.no

Sigbjørn Sande

Anleggsleder

Mobil:
916 15 172
E-post:
sigbjorn@nordbomaskin.no