PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Byggeprosjekter
 4. VA Lervig

Fornyelse av vann- og avløpsnett (VA) i Lervigområdet

Kort fortalt:

 • Det skjer en del utskifting og fornyelse av vann- og avløpsnettet i Lervigområdet.
 • Arbeidet, som startet i første halvdel av 2021 og skjer etappevis de neste årene.
 • Gravearbeid i gatene vil gi midlertidig omlegginger av trafikken.
 • Nabolag blir varslet i forkant av arbeidet.

Om VA-prosjektene i Lervig

I forbindelse med utbyggingen av hele Lervigområdet, må deler av vann- og avløpsnettet i området fornyes. En ny pumpestasjon for avløpsvann er bygget, den blir integrert i den nye brannstasjonen innerst i Lervigbukta.

Overløpsvannet fra området skal ledes langt ut på dypt vann i fjorden, slik at vannkvaliteten i Lervigbukta blir bedre. Spillvann (kloakk) pumpes via avløpsnettet til IVAR sitt renseanlegg i Mekjarvik.

Delprosjekter i fornyelsen av VA-nettet:

Kart som viser veiene der det skal legges nye vann- og avløpsledninger. Teksten under kartet forklarer det samme.

 • Ryfylkegata, Krossgata og Breivikveien (rød på kartet): Det legges nye avløpsledninger, og eksisterende VA-ledninger skiftes ut. I Krossgata bygges nytt driftsoverløp. Anleggsperiode: 2021 – 2022. Arbeidet samkjøres med byggingen av brannstasjonen i Lervig, som startet i 2021. Ledningsanlegget i Ryfylkegata er skiftet ut, som en del av brannstasjonsprosjektet.
 • Arbeidet fortsetter i Krossgata, Gjesdalgata og Emmausveien (blå på kartet): Nye VA-ledninger i Gjesdalgata, en del av Emmausveien og øvre del av Krossgata (mørkeblå på kartet). I Krossgata bygges nytt driftsoverløp. Anleggsperiode blir i 2022 – 2023.

 • Deretter fortsetter utskifting av VA-ledninger etappe for etappe, først i Breivikveien, i bakken opp mot rundkjøringen ved Storhaugtunellen. Deretter i Haugesundsgata, fra samme rundkjøring til krysset med Rennesøygata. Anleggsperiode: 2023 – 2024.

Kommunen skiftet også ut VA-ledninger i forbindelse med fornyelsen av Ryfylkegata.

Konsekvenser for beboere og trafikk

Anleggsarbeidet fører med seg stengte veier, anleggstrafikk, noe støy og støv. Nabolaget vil bli varslet på forhånd når det skjer endringer for trafikantene. Dette blir også skiltet.

Andre ting som skjer i Lervig

Fornyelsen av vann- og avløpsnettet i området berører også noen av de andre prosjektene i Lervig. Her kan du lese mer om dem:

Kontaktinformasjon

Omar Skandsen

Prosjektleder

Telefon:
51 91 24 12
E-post:
omar.skandsen@stavanger.kommune.no