Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Byggeprosjekter
  4. VA Lervig

Fornyelse av vann- og avløpsnett (VA) i Lervig-området

Kort fortalt:

  • Det skal skje en del utskifting og fornyelse av vann- og avløpsnettet i Lervig-området.
  • Arbeidet starter i høsten 2020 og skjer etappevis.
  • Gravearbeid i gatene vil gi midlertidig omlegginger av trafikken.
  • Nabolag blir varslet i forkant av arbeidet.

Om VA-prosjektene i Lervig

I forbindelse med utbyggingen av hele Lervig-området, må deler av vann- og avløpsnettet i området fornyes. En ny pumpestasjon for avløpsvann blir også bygget, integrert i den nye brannstasjonen innerst i Lervigbukta.

Overløpsvannet fra området skal pumpes langt ut på dypt vann i fjorden, slik at vannkvaliteten i Lervigbukta blir bedre. Spillvann (kloakk) pumpes via avløpsnettet til IVAR sitt renseanlegg i Mekjarvik.

Delprosjekter i fornyelsen av VA-nettet:

Kart som viser to faser i VA-arbeidet i Lervig

  • Breivigveien og Krossgata (rød på kartet): Ny avløpsledning og fjernvarmeledninger skal legges i Breivikveien, og VA-ledninger skiftes ut i Krossgata. Anleggsperiode: Siste halvdel av 2020, til rundt årsskiftet. Arbeidet skal være ferdig før byggingen av brannstasjonen i Lervig starter tidlig i 2021.
  • Arbeidet fortsetter i Krossgata, Gjesdalgata og Emmausveien (blå på kartet): Nye VA-ledninger i Gjesdalgata, en del av Emmausveien og øvre del av Krossgata (mørkeblå på kartet). I Krossgata bygges nytt driftsoverløp. Gata får også nye gatelys. Anleggsperiode blir fra tidlig i 2021.

Kommunen skifter også ut VA-ledninger i forbindelse med fornyelsen av Ryfylkegata.

Konsekvenser for beboere og trafikk

Anleggsarbeidet fører med seg stengte veier, anleggstrafikk, noe støy og støv. Nabolaget vil bli varslet på forhånd, og trafikken blir omdirigert med skilting.

Kommunens mål er å være til så lite bry som mulig for omgivelsene.

Andre ting som skjer i Lervig

Fornyelsen av vann- og avløpsnettet i området berører også noen av de andre prosjektene i Lervig. Her kan du lese mer om dem:

Kontaktinformasjon

Omar Skandsen

Prosjekteder

Telefon:
51 91 24 12
E-post:
omar.skandsen@stavanger.kommune.no