Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Byggeprosjekter
  4. VA Lervig

Fornyelse av vann- og avløpsnett (VA) i Lervigområdet

Kort fortalt:

  • Det skal skje en del utskifting og fornyelse av vann- og avløpsnettet i Lervigområdet.
  • Arbeidet starter i første halvdel av 2021 og skjer etappevis.
  • Gravearbeid i gatene vil gi midlertidig omlegginger av trafikken.
  • Nabolag blir varslet i forkant av arbeidet.

Om VA-prosjektene i Lervig

I forbindelse med utbyggingen av hele Lervigområdet, må deler av vann- og avløpsnettet i området fornyes. En ny pumpestasjon for avløpsvann blir også bygget, integrert i den nye brannstasjonen innerst i Lervigbukta.

Overløpsvannet fra området skal ledes langt ut på dypt vann i fjorden, slik at vannkvaliteten i Lervigbukta blir bedre. Spillvann (kloakk) pumpes via avløpsnettet til IVAR sitt renseanlegg i Mekjarvik.

Delprosjekter i fornyelsen av VA-nettet:

Oversikt

 

  • Ryfylkegata, Krossgata og Breivikveien (rød på kartet): Det skal både legges nye avløpsledninger, og eksisterende VA-ledninger skal skiftes ut. I Krossgata bygges nytt driftsoverløp. Anleggsperiode: Første halvdel av 2021, til rundt årsskiftet. Arbeidet samkjøres med byggingen av brannstasjonen i Lervig, som starter i 2021. Kruse Smith Entreprenør AS skifter ut ledningsanlegget i Ryfylkegata som en del av brannstasjonsprosjektet; https://kruse-smith-prosjekt.no/lervig-brannstasjon/kategori/nyheter/ . Entreprenøren vil legge ut løpende oppdateringen angående status og orientere om arbeider som kan påvirke lokalmiljøet.
  • Arbeidet fortsetter i Krossgata, Gjesdalgata og Emmausveien (blå på kartet): Nye VA-ledninger i Gjesdalgata, en del av Emmausveien og øvre del av Krossgata (mørkeblå på kartet). I Krossgata bygges nytt driftsoverløp. Gata får også nye gatelys. Anleggsperiode blir fra tidlig i 2022.

Kommunen skifter også ut VA-ledninger i forbindelse med fornyelsen av Ryfylkegata.

Konsekvenser for beboere og trafikk

Anleggsarbeidet fører med seg stengte veier, anleggstrafikk, noe støy og støv. Nabolaget vil bli varslet på forhånd, og trafikken blir omdirigert med skilting.

Kommunens mål er å være til så lite bry som mulig for omgivelsene.

Andre ting som skjer i Lervig

Fornyelsen av vann- og avløpsnettet i området berører også noen av de andre prosjektene i Lervig. Her kan du lese mer om dem:

Kontaktinformasjon

Omar Skandsen

Prosjektleder

Telefon:
51 91 24 12
E-post:
omar.skandsen@stavanger.kommune.no