PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Byggeprosjekter
  4. Vaulen skole

Vi bygger nye Vaulen skole

Vaulen skole skal bli ny. Den nye barneskolen får fire klasser på hvert klassetrinn, og elevene skal faktisk få leke på taket.

Foreløpig skisse over fasaden mot sør. Skolebygg med flate tak og med furutrær i forgrunnen. (Ill: Link arkitektur)

Foreløpig skisse over fasaden mot sør. Endelig utforming er ikke bestemt. (Illustrasjon: Link arkitektur)

Veien fram mot nye Vaulen skole

 

Prosjekteringen av nye Vaulen skole pågår sommer og høst 2022.

Detaljprosjektering og bygging av skolen kan ta til når forprosjektet er politisk vedtatt og totalentreprenør er valgt.

1. Kartlegging og utvikling

 

2. Prosjektering

Prosjekteringen av nye Vaulen skole pågår sommer og høst 2022.

3. Bygging

Detaljprosjektering og bygging av skolen kan ta til når forprosjektet er politisk vedtatt og totalentreprenør er valgt.

 

Om byggeprosjektet

Type bygg Skolebygg, 1.-7. klasse
Type prosjekt Nybygg
Byggested Auglendsbakken 27, Hinna kommunedel
Bruttoareal 11 000 m2 
Byggekostnad 423 mill. kr (2018)
Entrepriseform Totalentreprise
Fullført 2024/2025*
Prosjektleder Axel Roy Larsen

Stavanger kommune skal erstatte nedslitte skolebygg fra 1960 med nytt skolebygg på samme tomt. Tomten skrår mot øst og har utsikt over Gandsfjorden.

Byggene skal følge skråningen og delvis ligge i terrenget. Hovedmaterialet på fasaden blir tre og det legges opp til bygg på tre etasjer, og fire på administrasjonsbygget i midten.

Den nye skolen får en kortere fasade mot nabobebyggelsen i nord enn eksisterende skole, og byggegrensen mot naboene økes fra 4 til 8,2 meter.

Skolen bygges for fire klasser på hvert trinn fra 1. til 7. klasse. Byggene skal også kunne romme kulturskole for Hinna kommunedel.

Skolen bygges slik at tre ulike deler for to og to klassetrinn knyttes sammen med fellesarealer i midten. Der blir det bibilotek, amfi, gymsal, administrasjon med mer.

På noen av takene blir det utearealer for elevene, i tillegg til utearealene rundt skolebygget. Tomten er på i alt 17,9 dekar. Samlet uteareal for elevene blir på vel 15 400 kvadratmeter.

Det skal bli trafikksikker adkomst, med hovedadkomst og -inngang fra Auglendsbakken. Eksisterende atkomst og parkeringsplasser ved Storhallet blir fjernet.

Storhallet stenges for gjennomkjøring for vanlig biltrafikk rett sør for avkjørselen til dagens p-plass, for å skjerme boliggaten og elever som sykler og går for annen trafikk til og fra skolen. Det kommer også ny gangvei mellom Sevjebråtet og Telemarksvingen.

Foreløpig kart over tomten og adkomst til nye Vaulen skole

* Skolen skal etter planen stå klar vinteren 2024/2025. Utfordringer knyttet til utearealer og midlertidige skolelokaler mens skolen bygges, kan gi forsinkelser.

Kontaktinformasjon

Ansiktet til smilende mann

Axel Roy Larsen

prosjektleder

Mobil:
466 20 463
E-post:
axel.roy.larsen@stavanger.kommune.no