PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Byggeprosjekter
 4. Kommunebygg Vikevåg

Bygg for kommunale tjenester og funksjoner i Vikevåg sentrum

I Vikevåg sentrum skal kommunen samle flere kommunale tjenester og tilbud.

Skisse over meieribygget, hvitt hus med valmet tak, mennekser på torg foran bygget.

Foreløpig skisse over hvordan meieribygget kan se ut etter rehabilitering, uten at det mister sin historie og egenart. (LINK Arkitektur)

Prosessen i byggeprosjektet

 • Etter kommunesammenslåingen vedtok kommunalutvalget i oktober 2020 at  innbyggertorg, frivilligsentral og en rekke kommunale helse- og sosialtjenester skal samles i Vikevåg sentrum.
 • Sommeren 2022 kjøper kommunen resten av det tidligere meieribygget sentralt i Vikevåg. Kommunen eier fra før av noe av bygget. Hensikten med kjøpet er å styrke mulighetene for å samle kommunale funksjoner i kaiområdet i Vikevåg sentrum.
 • Formannskapet vedtok konseptet for videre prosjektering da de behandlet mulighetsstudien for kommunehus og sentrumsutvikling i Rennesøy i november 2022.

 

 • Etter at formannskapet vedtok konseptet for utbyggingen på seinhøsten 2022, gjennomfører prosjektledelsen i utbyggingsavdelingen en medviskningsprosess og utarbeider prosjektforslag.
 • Etter planen tar kommunestyret stilling til prosjektforslaget i budsjettbehandlingen høsten 2023. 
 • Prosjektering av byggearbeidene kan starte etter at politikerne har satt av midler til byggeprosjektet i handlings- og økonomiplanen.
 • Selve byggingen kan starte når kommunestyret har bevilget penger til det og detaljprosjekteringen er ferdig. 
 • Foreløpige planer er at renoveringen av meieriet starter våren 2024 og er fedige høsten 2025.
 • Helse-nybygget og torget på kaiområdet bygges deretter.

1. Kartlegging og utvikling

 • Etter kommunesammenslåingen vedtok kommunalutvalget i oktober 2020 at  innbyggertorg, frivilligsentral og en rekke kommunale helse- og sosialtjenester skal samles i Vikevåg sentrum.
 • Sommeren 2022 kjøper kommunen resten av det tidligere meieribygget sentralt i Vikevåg. Kommunen eier fra før av noe av bygget. Hensikten med kjøpet er å styrke mulighetene for å samle kommunale funksjoner i kaiområdet i Vikevåg sentrum.
 • Formannskapet vedtok konseptet for videre prosjektering da de behandlet mulighetsstudien for kommunehus og sentrumsutvikling i Rennesøy i november 2022.

 

2. Prosjektering

 • Etter at formannskapet vedtok konseptet for utbyggingen på seinhøsten 2022, gjennomfører prosjektledelsen i utbyggingsavdelingen en medviskningsprosess og utarbeider prosjektforslag.
 • Etter planen tar kommunestyret stilling til prosjektforslaget i budsjettbehandlingen høsten 2023. 
 • Prosjektering av byggearbeidene kan starte etter at politikerne har satt av midler til byggeprosjektet i handlings- og økonomiplanen.

3. Bygging

 • Selve byggingen kan starte når kommunestyret har bevilget penger til det og detaljprosjekteringen er ferdig. 
 • Foreløpige planer er at renoveringen av meieriet starter våren 2024 og er fedige høsten 2025.
 • Helse-nybygget og torget på kaiområdet bygges deretter.

 

Om byggeprosjektet

Type bygg Administrasjons- og servicebygg
Type prosjekt Rehabilitering og nybygg + torg
Byggested Vikevåg sentrum, Rennesøy
Bruttoareal Ennå ikke avklart
Byggekostnad Ennå ikke avklart
Entrepriseform Ennå ikke avklart
Fullført Byggetstart for Meieriet er planlagt våren 2024. Byggetid omlag halvannet år. Deretter bygges helsebygg og torg.
Prosjektleder Lill Ann Nørgård

Renovering av Meieribygget

Det tidligere meieribygget sentralt i Vikevåg skal bygges om. Det vil framstå som et nytt, men likevel gjenkjennelig, bygg. Storsalen vil bli tatt vare på, i stor grad som den har vært.

I Meieriet samlokaliseres blant annet innbyggertorg, kafé, bibliotek, frivillighetssentralen og aktivitetstilbud til barn og unge. Med det sørger et av de viktigste byggene i Vikevåg for nytt liv i sentrum.

Nytt helsebygg

Kommunen skal også bygge et helsebygg på kaihus-tomten, for samlokalisering av legekontor, tannklinikk og andre helsetjenester. Dagens helsehus i Vikevåg blir ikke rehabilitert.

Torg og trafikk

På kaiområdet kommer også et nytt offentlig torg. For å skape et trygt kaiområde, vil bussrutene bli lagt om, og Vikevågveien skal få ny busslomme.

Todelt byggeprosjekt

Alt kan ikke bygges samtidig. Derfor blir dette to byggeprosjekter: Meieriet skal renoveres først, mens kommunen prosjekterer nybygget og torget. Det er forventet at det nyrenoverte Meieriet kan stå ferdig høsten 2025. Nybygget kan være fullført høsten 2027, men det er foreløpige vurderinger.

Byggeprosjektet finansieres blant annet ved at det tidligere kommunehuset i Rennesøy kommune blir omregulert til boligformål og solgt.

Mål med byggeprosjektet

Byggeprosjektet skal sørge for at kommunen samler flere lokale kommunale funksjoner tilbud og tjenester, som i dag er spredt på mange bygg i Vikevåg.

Dette skal blant annet bidra til å styrke samarbeidet mellom innbyggere, kommunen, folkevalgte, frivillige og næringslivet i kommunedelen Rennesøy.

Det skal også bidra til å nå målet i kommuneplanen om å styrke Vikevåg som et levende senter og møteplass for innbyggerne i denne delen av kommunen.

Hva skal skje med Meieriet?

Første halvår 2023 skjer den krative prosessen, der alle som vil skal få bidra med sine tanker om hvordan Meieriet blir en levende møteplass og et godt aktivitetshus for store og små.

 • Januar 2023: Medvirkning: Inviterte kommunale ansatte.
 • Februar 2023: Medvirkning: Gründere, Meieriet AL og lag & foreninger.
 • 14. februar 2023: Åpen medvirkning: Ungdom 12-17 år.
 • 22. februar 2023: Åpent møte for alle interesserte.

Deretter blir det politisk behandling:

 • 22. mars 2023: Resultatene av medvirkningsprosessen legges fram for politisk behandling i romprogramkomiteen.
 • Høsten 2023: Stavanger kommunestyre behandler saken.

Går alt etter planen, starter byggearbeidene i Meieriet første kvartal 2024.

Plakat som viser meieribygget, slik det kan bli seende ut, og lister opp møter for medvirkning og politisk behandling. Denne teksten er den samme som på nettsiden, like ovenfor dette bildet.

Kontaktinformasjon

Lill Ann Nørgård

prosjektleder

Mobil:
454 06 775
E-post:
lill.ann.norgaard@stavanger.kommune.no