Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Byggeprosjekter
 4. Kommunebygg Vikevåg

Bygg for kommunale tjenester og funksjoner i Vikevåg sentrum

I Vikevåg sentrum skal kommunen samle flere kommunale tjenester og tilbud.

Skisse over meieribygget, hvitt hus med valmet tak, mennekser på torg foran bygget.

Foreløpig skisse over hvordan meieribygget kan se ut etter rehabilitering, uten at det mister sin historie og egenart. (LINK Arkitektur)

Prosessen i byggeprosjektet

 • Etter kommunesammenslåingen vedtok kommunalutvalget i oktober 2020 at  innbyggertorg, frivilligsentral og en rekke kommunale helse- og sosialtjenester skal samles i Vikevåg sentrum.
 • Sommeren 2022 kjøper kommunen resten av det tidligere meieribygget sentralt i Vikevåg. Kommunen eier fra før av noe av bygget. Hensikten med kjøpet er å styrke mulighetene for å samle kommunale funksjoner i kaiområdet i Vikevåg sentrum.
 • En mulighetsstudie med tre ulike alternativer blir politisk behandlet høsten 2022, først i Rennesøy kommunedelsutvalg, så i utvalg for miljø og utbygging, og til slutt i formannskapet 20. oktober.

 

 • Når formannskapet har vedtatt konsept høsten 2022, skal utbyggingsavdelingen i kommunen utarbeide et prosjektforslag.
 • Etter planen vil kommunestyret ta stilling til prosjektforslaget i budsjettbehandlingen høsten 2023. 
 • Prosjektering av byggearbeidene kan starte etter at politikerne har satt av midler til byggeprosjektet i handlings- og økonomiplanen.
 • Selve byggingen kan starte når kommunestyret har bevilget penger til det og detaljprosjekteringen er ferdig. 

1. Kartlegging og utvikling

 • Etter kommunesammenslåingen vedtok kommunalutvalget i oktober 2020 at  innbyggertorg, frivilligsentral og en rekke kommunale helse- og sosialtjenester skal samles i Vikevåg sentrum.
 • Sommeren 2022 kjøper kommunen resten av det tidligere meieribygget sentralt i Vikevåg. Kommunen eier fra før av noe av bygget. Hensikten med kjøpet er å styrke mulighetene for å samle kommunale funksjoner i kaiområdet i Vikevåg sentrum.
 • En mulighetsstudie med tre ulike alternativer blir politisk behandlet høsten 2022, først i Rennesøy kommunedelsutvalg, så i utvalg for miljø og utbygging, og til slutt i formannskapet 20. oktober.

 

2. Prosjektering

 • Når formannskapet har vedtatt konsept høsten 2022, skal utbyggingsavdelingen i kommunen utarbeide et prosjektforslag.
 • Etter planen vil kommunestyret ta stilling til prosjektforslaget i budsjettbehandlingen høsten 2023. 
 • Prosjektering av byggearbeidene kan starte etter at politikerne har satt av midler til byggeprosjektet i handlings- og økonomiplanen.

3. Bygging

 • Selve byggingen kan starte når kommunestyret har bevilget penger til det og detaljprosjekteringen er ferdig. 

 

Om byggeprosjektet

Type bygg Administrasjons- og servicebygg
Type prosjekt Rehabilitering, mulig nybygg
Byggested Vikevåg sentrum, Rennesøy
Bruttoareal Ennå ikke avklart
Byggekostnad Ennå ikke avklart
Entrepriseform Ennå ikke avklart
Fullført Ennå ikke avklart
Prosjektleder Lill Ann Nørgård

Byggeprosjektet skal sørge for at kommunen samler flere lokale kommunale funksjoner tilbud og tjenester, som i dag er spredt på mange bygg i Vikevåg.

Dette skal blant annet bidra til å styrke samarbeidet mellom innbyggere, kommunen, folkevalgte, frivillige og næringslivet i kommunedelen Rennesøy.

Det skal også bidra til å nå målet i kommuneplanen om å styrke Vikevåg som et levende senter og møteplass for innbyggerne i denne delen av kommunen.

Tre alternativer

Utbyggingsavdelingen i kommunen har fått utarbeidet en mulighetsstudie, som presenterer tre ulike alternativer. Formannskapet velger konsept høsten 2022.

Alternativ A

Bruk av rehabilierte og transformerte eksisterende bygg, meieriet og helsehuset med tilbygg.

En modell som viser hvordan kommunale tjenester kan samles i eksisterende bygg med tilbygg.

Alternativ B

Kommunen bygger nybygg, og bruker i tillegg hele det rehablilterte meieriet og en del av helsehuset. Deler av helsehuset leies ut. 

En modell som viser at kommunen kan bygge nybygg og leie ut deler av helse huset, samtidig som kommunen bruker hele meieri bygget.

Alternativ C

Kommunen leier lokaler i et nybygg som en annen utbygger bygger.
Meieriet bygges ut/transformerers, helsehuset brukes også, uten utbygging.

En modell der en privat utbygger bygger et nybygg, kommunen leier lokaler i bygget, meieri bygget bygges ut eller transformeres, og helse huset forblir uten ytterligere utbygging.

Mer om alternativene, se mulighetsstudien og saksframlegget for den politiske behandlingen høsten 2022.

Kontaktinformasjon

Lill Ann Nørgård

prosjektleder

Mobil:
454 06 775
E-post:
lill.ann.norgaard@stavanger.kommune.no