Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Kart og eiendomsinformasjon
 4. Eiendomsregisteret er stengt ni dager i desember

Eiendomsregisteret er stengt ni dager i desember

KORT FORTALT

 • 13. desember kl. 18 stenger eiendomsregisteret i hele landet.
 • Du kan bli berørt dersom du skal kjøpe, selge eller dele opp eiendom de to siste ukene i desember.
 • 2. januar 2020 er alt som normalt igjen. 

Vi står foran kommunesammenslåinger i hele Norge. Det fører til at mange innbyggere får nye adresser, og mange gårds- og bruksnumre skal endres i nye og sammenslåtte kommuner. Totalt er det snakk om 110 millioner endringer. Kartverket ser seg derfor nødt til å stenge eiendomsregisteret (matrikkelen) for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 fra kl. 18 til 1. januar 2020 kl. 23.59. Totalt ni virkedager.

Sjekk om du blir berørt

Du kan bli berørt av stengingen dersom du:

 • eier en eiendom, og vurderer å søke om å dele denne i to eller flere eiendommer
 • selger en del av eiendommen som tilleggsareal til naboen din
 • skal måle opp eiendommen din (klarlegge grenser)
 • skal kjøpe eller selge eiendom, eller representerer en som gjøre dette
 • skal seksjonere en eiendom (dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen)
 • tinglyse rettigheter i eiendom (for eksempel veirett)

Matrikkelen (eiendomsregisteret) er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser.

Hvilke konsekvenser har stengingen?

 1. Det blir ikke mulig å registrere (matrikkelføre) i eiendomsregisteret i noen av landets kommuner i perioden eiendomsregisteret er stengt. Dette betyr bl.a. at registering av nye eiendommer, seksjonering, grensejustering/arealoverføring, adressering eller bygningsregistering ikke kan utføres.
 2. Ingen innsending av matrikkeldokumenter til tinglysing. Kartverket anbefaler at kommunene sender siste melding til tinglysing 29.11.19, for å sikre tid til eventuell feilretting ved retur fra tinglysingen.
 3. Ingen føring av konsesjon i eiendomsregisteret. Alternativ: Egenerklæring om konsesjonsfrihet kan sendes på papir med original underskrift til kommunen. Dette forutsetter at innsender er klar over Kartverkets frister for tinglysing. Kommunen kontrollerer, signerer og stempler, og sender tilbake kjøper eller representant for denne. Kjøper, eller representant for denne. sender signert skjema til tinglysing sammen med hjemmelsdokumentet (skjøtet) før grunnboken stenger. Det samme gjelder for konsesjonsvedtak.

Grunnboken stenges i romjulen

I tillegg til at eiendomsregisteret (matrikkelen) stenger fra 13. desember, stenges grunnboken for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 fra kl. 20:00 til 1. januar 2020 kl. 23.59. Totalt 1 virkedag. Grunnboken er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler.

Konsekvensen er at tinglysing ikke er mulig i perioden grunnboka er stengt.

Hvorfor stenges eiendomsregister og grunnbok midlertidig?

 • Flere kommuner i Norge skal slå seg sammen 1. januar 2020. 
 • Kartverket skal sikre at kommune‐ og regionreguleringene blir ivaretatt i eiendomsregister og grunnbok fra 1. januar 2020.
 • Redusere risiko og sikre kvalitet for 110 millioner dataendringer i eiendomsregister og grunnbok.
 • Redusere risiko ved digital flytting av 3,6 millioner innbyggere.
 • Sikre at andre registereiere får tid til å forberede sine systemer med data fra eiendomsregister og grunnbok.

Kartverkets innsynstjenester, eksempelvis Seeiendom og E‐handel, er tilgjengelige gjennom hele perioden som registrene er stengt.

NB! Tjenestene viser data fra frystidspunktet.

Les mer om kommune‐ og regionreformene på https://www.kartverket.no/kommunereform/