Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Kart og eiendomsinformasjon
  4. Retaksering

Synfaring og taksering av eiendommer

KORT FORTALT

  • For at eiendomsskatt og andre gebyrer skal bli regnet ut på en rettferdig måte, trenger vi oversikt over alle eiendommene i kommunen.
  • Vi må sjekke at de opplysningene vi har, stemmer med virkeligheten. Det betyr at vi må ut og måle!
  • Det siste året har vi jobbet med å synfare alle bolig-, fritids- og næringseiendommene. Arbeidet pågår utover sommeren.
Flyfoto Stavanger

Juni 2020: Nå skal resten av bolig- og fritidseiendommene i Finnøy besiktes

Åtte studenter i sommerjobb skal i uke 25 til 31 besiktige eiendommer vi ikke har vært på ennå, det vil si litt av Finnøy, Talgje og de ikke land-faste øyene utenfor Finnøy.

Synfaringen innebærer at vi tar bilder og sjekker om tomter og bygninger er i samsvar med opplysningene som er registrert. Synfaringen gjøres fra utsiden av eiendommene og er dermed mulig å gjennomføre i koronatider.

Hvorfor skjer dette nå?

Retakseringen gjøres både fordi takstene er for gamle, og fordi kommunesammenslåingen krever oppdatert oversikt over alle eiendommene. De nye takstene skal blant annet legge til rette for en mer rettferdig eiendomsskatt. Over 50 000 eiendommer – alt fra næringsbygg og eneboliger til blokkleiligheter – skal kontrolleres, eller «besiktiges» som det heter hos oss som jobber med eiendom i kommunen. Arbeidet startet i fjor sommer, og hele 47 000 bolig- og fritidseiendommer i tidligere Stavanger, Rennesøy og Finnøy er kartlagt så langt. Det som gjenstår er stort sett bolig og fritidseiendom på de ikke land-faste øyene utenfor Finnøy.

Vil du være til stede?

Dersom du ønsker  å være til stede under den utvendige synfaringen må du gi beskjed til oss.

Gjelder det bolig- eller fritidseiendom: Send e-post til eiendomsinfo@stavanger.kommune.no Husk å oppgi telefonnummer vi kan nå deg på for å avtale tidspunkt.

Gjelder det næringseiendom: Send e-post til Verditakst på post@​verditakst.no. I emnefeltet skriver du Gnr/bnr/fnr/snr og eiendommens adresse. I selve e-posten skriver du navnet ditt og mobilnummer de kan nå deg på.

Mens studenter i eiendomsfaget tar seg av bolig- og fritidseiendommene, er selskapet Verditakst hyret inn til å besiktige næringseiendommene. Folkene fra Verditakst har på seg gule vester og legitimasjon, og kjører en Tesla X med registreringsnummer EK 44866. På grunn av korona-situasjonen kommer de ikke til å ringe på døra eller ta kontakt på annet vis. De tar bilder av byggene utenfra, mens selve verdisettingen foregår på kontoret i etterkant.

Bilder av to studenter som er ute og måler et hus.
Anders Midtskogen Urset og Aranee Sinnathurai under synfaringen av boligeiendommer sommeren 2019.

Ofte stilte spørsmål

Stiger eiendomsskatten i den nye kommunen?
Det er fortsatt ikke bestemt hvordan eiendomsskatten blir i nye Stavanger kommune. I denne omgang handler det om å legge til rette for et godt beslutningsgrunnlag slik at det politisk oppnevnte utvalget, sakkyndig nemnd skattetakst, kan vedta riktige takster, og så skal kommunestyret ta stilling til eiendomsskatte-satsen i høst. De nye takstene og satsene skal gjelde fra 2021. Målet er en mest mulig rettferdig fordeling av eiendomsskatt, og takster som er i takt med tiden.

Hvorfor gjøres denne retakseringen?
I forbindelse med at vi ble en helt ny kommune 1. januar 2020, må takstene og datagrunnlaget oppdateres og samkjøres. I Stavanger kommune er takstene over 10 år gamle. Finnøys takster er fra 2008, mens Rennesøy ikke har hatt kommunale takster tidligere. Derfor trenger vi oppdatert faktagrunnlag. Retakseringsarbeidet begynte sommeren 2019 og antas å pågå utover høsten 2020.

Har kommunen rett til å gå inn på eiendommen vår?
Ja, ifølge eiendomsskatteloven §31 har eier plikt til å gi opplysninger om eiendommen, og medvirke til synfaring av eiendommen.

Når kommer vi til din eiendom?
Vi har synfart nesten alle bolig- og fritidseiendommene i den nye kommunen, og i mai startet vi med næringseiendommene. I løpet av sommeren tas også de resterende bolig- og fritidseiendommene i tidligere Finnøy kommune. Vi skal ikke inn i bygg og du trenger ikke være til stede når vi kommer, det holder at vi sjekker eiendommen utvendig. Hvis du likevel ønsker å være til stede, må du ta kontakt, enten på e-post eller på telefon 51 50 77 66. Eiere av næringseiendommer tar kontakt med post@​verditakst.no.

Hva skjer etter besiktigelsen?
I etterkant av besiktigelsen sender vi ut faktaark om eiendommen, slik at du kan sjekke hva vi har funnet ut. Selv om faktaarket viser bygg du ikke har søkt om, betyr det ikke at bygget er godkjent. Du må selv sørge for at bygget blir ferdigmeldt.

Hvorfor bruker dere studenter til å besiktige boligeiendommene?
Taksering er en tidkrevende jobb. Besiktigelsen er en del av forarbeidet som må på plass, slik at vi får god kontroll med kvaliteten på datagrunnlaget. Alle eiendommene i nye Stavanger skal besiktiges. Derfor har vi ansatt studenter i sommerjobb til å utføre besiktigelsene. Studentene er under utdanning i relevante fagområder som eiendomsjus, informatikk, geomatikk og lignende. Arbeidet består i hovedsak av å sjekke at de data vi allerede har om eiendommen, stemmer med virkeligheten. I etterkant blir det sendt ut faktaark til alle boligeiere.

Hva betyr retakseringen for eiere av næringseiendom?
Årlig innhentes rundt 275 millioner kroner i eiendomsskatt, og 100 av disse kommer fra næringseiendom. Hvordan eiendomsskatten skal være fra 2021, er det opp til politikerne å bestemme. Det skjer når handlings- og økonomiplanen vedtas i desember. De gamle takstene er fra 2006. Siden den gang har boliger hatt en kraftig verdistigning, mens det samme ikke er tilfellet for næringseiendommer. Ved å sette nye takster på alle eiendommer, vil man også få en riktigere fordeling mellom bolig og næring som bedre gjenspeiler dagens eiendomsverdier. 

Jeg satte opp en bod i hagen for et par år siden, og jeg visste ikke at jeg burde meldt fra om dette til kommunen. Hva gjør jeg?
Selv om enkelte mindre bygg er unntatt søknadsplikt, må du likevel melde fra til kommunen hvis du har bygget noe nytt på eiendommen. Dette er det mange som ikke er klar over, og vi regner med at det i Stavanger er rundt 2000 påbygg, garasjer og boder som ikke er byggemeldt til kommunen. Alle disse småbyggene vil vi nå få inn i systemene våre, slik at eiendomsregisteret stemmer med virkeligheten. Fyll ut skjemaet «Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt» og send det sammen med kart til postmottak.bos@stavanger.kommune.no. Formålet med besiktigelsen vi holder på med nå, er for øvrig ikke å «ta» noen, men å oppdatere eiendomsregisteret og sørge for et så riktig som mulig grunnlag for den nye kommunen.

Vi er to som eier boligen sammen. Hvorfor får bare en av oss tilsendt faktaarket?
De fleste eiendommer har mer enn én eier. Vi sender informasjonen ut til personen med lavest oppført andelsnummer, det vil si den som står først på skjøtet. Ved å begrense antall utsendelser, sparer vi både miljøet og penger.

Lurer du på noe mer?
Sjekk ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt. Du kan også ta kontakt med eiendomsskattekontoret på telefon 51 50 77 66 eller e-post eiendomsinfo@​stavanger.kommune.no 

Vi har også en egen side med ofte stilte spørsmål om faktaarket

 

Sakkyndig nemnd eiendomsskatt 2020–2023

Verv

Medlem 

Parti

mail-adresse

Leder

Jon Ola Syrstad

MDG

josyrstad@gmail.com

Nest-leder

Kari Raustein

H

kari.raustein@lyse.net

Medlem

Ottar Sandanger

AP

ottsanda@online.no

Medlem

Maria von Krogh

FNB

msvk87@gmail.com

Medlem

Eivind Enoksen

V

eivind.enoksen@gmail.com

 

Kontaktinformasjon

Marianne Fuglestad

Prosjektleder eiendomsskatt og taksering

Mobil:
950 60 501
E-post:
marianne.fuglestad@stavanger.kommune.no