Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Kart og eiendomsinformasjon
  4. Retaksering

Nå skal vi samle inn informasjon om alle eiendommene i nye Stavanger kommune

KORT FORTALT

  • For at eiendomsskatt og andre gebyrer skal bli regnet ut på en rettferdig måte, trenger vi oversikt over alle eiendommene i kommunen.
  • Vi må sjekke at de opplysningene vi har, stemmer med virkeligheten. Det betyr at vi må ut og måle!
  • Vi har synfart alle boligeiendommene i Stavanger og Rennesøy. I oktober gikk vi i gang med Finnøy.
  • Hvis du vil, kan du være til stede når vi sjekker din eiendom.
Flyfoto Stavanger

Over 50 000 eiendommer – alt fra næringsbygg og eneboliger til blokkleiligheter – skal kontrolleres, eller «besiktiges» som det heter hos oss som jobber med eiendom i kommunen. Det vil si at vi tar bilder og sjekker om tomta og bygningen stemmer med de opplysningene vi har i vårt digitale system.

Når kommer vi til din eiendom?

Vi har synfart alle boligeiendommene i Stavanger og Rennesøy. Nå står Finnøy for tur. I uke 41 starter vi på Finnøy og Talgje. Våren 2020 kommer turen til de ikke-landfaste øyene i Finnøy.

Vi skal ikke inn i boligen og du trenger ikke være hjemme når vi kommer, det holder at vi sjekker eiendommen utvendig. Hvis du likevel ønsker å være til stede, må du ta kontakt, enten på e-post eller på telefon 51 50 77 66.

Bilder av to studenter som er ute og måler et hus.
Anders Midtskogen Urset og Aranee Sinnathurai tar master i eiendom på NMBU, og er to av 14 studenter som har taksering som sommerjobb.

Hvorfor skjer dette nå?

Vi blir en helt ny kommune 1. januar 2020, takstene og datagrunnlaget må derfor oppdateres og samkjøres. I Stavanger kommune er takstene over 10 år gamle. Finnøys takster er fra 2008, mens Rennesøy ikke har hatt kommunale takster tidligere. Derfor trenger vi oppdatert faktagrunnlag. Det er også nødvendig å oppdatere eiendomsregisteret i forbindelse med at vi blir en ny kommune.

Har du en «hemmelig» bod i hagen?

Selv om enkelte mindre bygg er unntatt søknadsplikt, må du likevel melde fra til kommunen hvis du har bygget noe nytt på eiendommen. Dette er det mange som ikke er klar over, og vi regner med at det i Stavanger er rundt 2000 påbygg, garasjer og boder som ikke er byggemeldt til kommunen. Alle disse småbyggene vil vi nå få inn i systemene våre, slik at eiendomsregisteret stemmer med virkeligheten.

Hva skjer videre?

I etterkant av besiktigelsen sender vi ut faktaark om eiendommen, slik at du kan sjekke hva vi har funnet ut. Selv om faktaarket viser bygg du ikke har søkt om, betyr det ikke at bygget er godkjent. Du må selv sørge for at bygget blir ferdigmeldt.

Ofte stilte spørsmål

Stiger eiendomsskatten i den nye kommunen?
1. januar 2020 skal Finnøy, Rennesøy og Stavanger bli en ny kommune. Det er ennå ikke avgjort hvordan eiendomsskatten skal beregnes – om alle skal betale lik sats, eller om de som bor i såkalt bynære strøk skal betale mer enn de som bor landlig. Politikerne skal ta stilling til eiendomsskatten i løpet av høsten 2019. Så settes de nye takstene i slutten av 2020, og blir gjeldende fra 2021. 

Har kommunen rett til å gå inn på eiendommen vår?
Ja, ifølge eiendomsskatteloven §31 har eier plikt til å gi opplysninger om eiendommen, og medvirke til synfaring av eiendommen.

Hvorfor bruker dere studenter til denne jobben?
Taksering er en tidkrevende jobb. Besiktigelsen er en del av forarbeidet som må på plass, slik at vi får god kontroll med kvaliteten på datagrunnlaget. Alle eiendommene i nye Stavanger skal besiktiges. Derfor har vi ansatt studenter i sommerjobb til å utføre besiktigelsene. Studentene er under utdanning i relevante fagområder som eiendomsjus, informatikk, geomatikk og lignende. Arbeidet består i hovedsak av å sjekke at de data vi allerede har om eiendommen, stemmer med virkeligheten. I etterkant blir det sendt ut faktaark til alle boligeiere. 

Jeg satte opp en bod i hagen for et par år siden, og jeg visste ikke at jeg burde meldt fra om dette til kommunen. Hva gjør jeg?
Fyll ut skjemaet «Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt» og send det sammen med kart til postmottak.bos@stavanger.kommune.no. Formålet med besiktigelsen vi holder på med nå, er for øvrig ikke å «ta» noen, men å oppdatere eiendomsregisteret og sørge for et så riktig som mulig grunnlag for den nye kommunen.

Vi er to som eier boligen sammen. Hvorfor får bare en av oss tilsendt faktaarket?
De fleste eiendommer har mer enn én eier. Vi sender informasjonen ut til personen med lavest oppført andelsnummer, det vil si den som står først på skjøtet. Ved å begrense antall utsendelser, sparer vi både miljøet og penger.

Lurer du på noe mer?
Sjekk ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt. Du kan også ta kontakt med eiendomsskattekontoret på telefon 51 50 77 66 eller e-post eiendomsinfo@​stavanger.kommune.no 

Vi har også en egen side med ofte stilte spørsmål om faktaarket

Kontaktinformasjon

Marianne Fuglestad

Prosjektleder eiendomsskatt og taksering

Mobil:
950 60 501
E-post:
marianne.fuglestad@stavanger.kommune.no