Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Kommende byggeprosjekt

Kommende byggeprosjekt

 

Nye kommunale byggeprosjekter planlagt i 2020

Prosjektkostnadene i oversikten er de samlede bevilgningene for utvikling og bygging, inklusiv moms.

Handlings- og økonomiplanen har mer informasjon om de enkelte prosjektene.

Lervigskvartalet

 • B21-skole og idrettshall, 6 avd barnehage, kontor, butikk
 • Totalentreprise
 • Regulering 2019 - 2020
 • Dialogmøte med entreprenører februar/mars 2020
 • Kontrahering entreprenør 2021
 • Byggefase 2021 - 2023/24
 • Totalkostnader 768 millioner kroner
 • Kontaktperson: Elin Vagle

Barnehager

Teknikken barnehage - nybygg

 • Totalentreprise
 • Detaljregulering pågår
 • Totalentreprise utlyses høsten 2020
 • Detaljprosjektering og bygging mars 2021 - november 2022
 • Totalkostnader 135 millioner kroner.
 • Kontaktperson: Erik Meling Sele

Skoler

Kvernevik skole - rehabilitering

 • Oppstart 2020
 • Ferdigstilling 2024
 • Totalkostnader 196 millioner kroner
 • Kontaktperson: John Egil Amundsen

Tastaveden skole - rehabilitering

 • Totalentreprise
 • Anbudsfase høsten 2020
 • Rehabilitering oppstart  sommer/høst 2021
 • Ferdigstilling 2023
 • Totalkostnader 231 millioner kroner
 • Kontaktperson: John Egil Amundsen

Vaulen skole

 • B28-skole og idrettshall
 • Totalentreprise
 • Detaljregulering 2020 - 2021
 • Anbudsfase 2021 - 2022
 • Byggefase 2023 - 2025
 • Totalkostnader 420 millioner kroner
 • Kontaktperson: Ketil Heggheim

Helse- og omsorgsbygg

Finnøy pleie- og omsorgssenter, utbygging 20 nye plasser

 • Delte entrepriser
 • Anbud lyses ut høsten 2020
 • Totalkostnader 116 millioner kroner
 • Kontraktperson: Sveinung Lunde

Ramsvigtunet sykehjem utvidelse med 30 plasser

 • Delte entrepriser
 • Anbud lyses ut høsten 2020
 • Totalkostnader 165 millioner kroner
 • Kontraktperson: Sveinung Lunde

Kirkebygg

Hundvåg kirke - rehabliltering

 • Delte entrepriser
 • Detaljprosjektering pågår
 • Anbud utlyses høsten 2020
 • Byggearbeider januar 2021 - september 2021
 • Totalkostnader 43,9 millioner kroner
 • Kontaktperson: Erik Meling Sele