PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Kommende byggeprosjekt

Kommende byggeprosjekt

Nye kommunale byggeprosjekter

Prosjektkostnadene i oversikten er de samlede bevilgningene for utvikling og bygging, inklusiv moms.

Handlings- og økonomiplanen har mer informasjon om de enkelte prosjektene.

Badeanlegg i Jåttåvågen

Kommunestyret i Stavanger vedtok i kommunestyremøtet den 23. januar at kommunen skal arbeide videre for å etablere et kommunalt bade- og svømmeanlegg i Jåttåvågen.

Vedtaket i kommunestyret setter av 7 millioner til videre prosjektutvikling og 2 millioner til utredning av driftskonsept ved kommende tertialrapportering.

Arbeidet med å utvikle et prosjekt for badeanlegget vil starte i løpet av 2023, sammen med en utredning av hvordan dette anlegget skal driftes. Det vedtatt en større plan for Jåttåvågen, og badeanlegget skal sees i sammenheng med planene i Jåttåvågen 2.

Når arbeidet med innledende prosjektutvikling og utredning av driftskonsept er klart vil politikerne avgjøre om kommunen skal gå videre med prosjektet.

Kontaktperson: Monika Eie

Lervigskvartalet

 • B21-skole og idrettshall, 6 avd barnehage, kontor, butikk
 • Totalentreprise
 • Regulering 2019 - 2020
 • Dialogmøte med entreprenører februar/mars 2020
 • Kontrahering entreprenør 2021
 • Byggefase 2021 - 2023/24
 • Totalkostnader 768 millioner kroner
 • Kontaktperson: Jan Reidar Hammer

Skoler

Kvernevik skole - rehabilitering

 • Oppstart 2020
 • Ferdigstilling 2024
 • Totalkostnader 196 millioner kroner
 • Kontaktperson: John Egil Amundsen

Vaulen skole

 • B28-skole og idrettshall
 • Totalentreprise
 • Detaljregulering 2020 - 2021
 • Anbudsfase 2021 - 2022
 • Byggefase 2023 - 2025
 • Totalkostnader 420 millioner kroner
 • Kontaktperson: Ketil Heggheim

Helse- og omsorgsbygg

Finnøy pleie- og omsorgssenter, utbygging 20 nye plasser

 • Delte entrepriser
 • Anbud lyses ut sommer 2021
 • Totalkostnader 116 millioner kroner
 • Kontraktperson: Sveinung Lunde

Ramsvigtunet sykehjem utvidelse med 30 plasser

 • Delte entrepriser
 • Anbud lyses ut sommer 2021
 • Totalkostnader 165 millioner kroner
 • Kontraktperson: Sveinung Lunde