Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Kommende byggeprosjekt

Kommende byggeprosjekt

 

Nye kommunale byggeprosjekter planlagt i 2019

Prosjektkostnadene i oversikten er de samlede bevilgningene for utvikling og bygging, inklusiv moms.

Handlings- og økonomiplanen har mer informasjon om de enkelte prosjektene.

Skoler

Tastaveden skole

 • Totalentreprise med løsningsforslag, BVP
 • Anmodning om prekvalifisering frist 01.04.2019
 • Tilbudsfrist totalentreprise m/løsningsforslag 13.09.2019
 • Totalkostnader 185 millioner kroner
 • Kontaktperson: Ingeborg Lea Omdal

Vaulen skole

 • B28-skole og idrettshall
 • Totalentreprise
 • Regulering 2019 - 2020
 • Anbudsfase 2020 - 2021
 • Byggefase 2023 - 2024
 • Totalkostnader 420 millioner kroner
 • Kontaktperson: Ketil Heggheim

Andre bygg

Brannstasjoner i Schancheholen og Lervig

 • Totalentreprise med løsningsforslag, BVP
 • Totalkostnader: Schancheholen 143 millioner kroner, Lervig 174 millioner kroner
 • Anbud lyses ut februar 2019
 • Kontaktperson: Randi Sunde

Helse- og omsorgsbygg

Solborg-prosjektet, 12 boliger for personer med utviklingshemming

 • Bofellesskap for personer med utviklingshemming
 • Totalentreprise med løsningsforslag
 • Anbud lyses ut februar 2019
 • Totalkostnader 60 millioner kroner
 • Kontaktperson: Kirsti Steine-Aase

Legevakten midlertidige lokaler

 • Midlertidig modulbygg i tilknytning til legevakten
 • Totalentreprise
 • Anbud lyses ut februar/mars 2019
 • Totalkostnad 15 millioner kroner
 • Kontaktperson: Randi Sunde

Hinnabo bofellesskap

 • 8 boenheter for personer med utviklingshemming
 • Generalentreprise
 • Anbud lyses ut i juni 2019
 • Totalkostnader 30 millioner kroner
 • Kontaktperson: Lill-Tove Kristensen

Idrettsbygg

Hinna FK - garderobeanlegg m/rekkefølgekrav

 • Nytt garderobebygg med klubbhus
 • Totalentreprise uten løsningsforslag
 • Anbudsfrist 04.03.2019
 • Totalkostnader 41 millioner kroner
 • Kontaktperson: Jørn A. Søraa

Stavanger idrettshall - garderober og fasade

 • Fasaderehabilitering
 • Delte entrepriser
 • Anbud ut februar 2019
 • Totalkostnader 15 millioner kroner
 • Kontaktperson: Erik Meling Sele