PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Vann og avløp
  4. Høring forskrift VAgebyr

Høring: Forskrift om vann- og avløpsgebyr

Kort fortalt:

  • Forskrift om vann- og avløpsgebyr i Stavanger får noen mindre justeringer, til fordel for abonnentene.
  • Endringene gjelder tilknytningsgebyr for nye påbygg og installering av vannmåler i næringsbygg.
  • Høringsfristen er 5. april 2022.

Om forskriften

Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr ble utarbeidet i forbindelse med kommunesammenslåingen, ble vedtatt av kommunestyret høsten 2019, og begynte å gjelde fra og med 2020.

Forskriften handlet om gebyrplikt, gebyrtyper for vann og avløp, fastsettelse av gebyrsatser og grunnlag for gebyrberegninger.

Størrelsen på gebyrene fastsetter komunestyret hvert år i kommunens gebyrregulativ, og er derfor ikke en del av selve forskriften.

Forslag til revidert forskrift

Forslag til revidert forskrift om vann- og avløpsgebyr (pdf)

Om endringene i forskriften

Det er behov for en mindre justering av forskriftsteksten, slik at den blir tilpasset mangeårig praksis. Noen presiseringer av teksten i forskriften.

Tilknytingsgebyr ved påbygg

Endringene innebærer blant annet at kommunen ikke fakturerer tilknytningsgebyr ved påbygg i før arealet på påbygget overstiger 50 m2. I dagens forskrift er dette satt til 20 m2.

Vannmåler i næringsbygg

Det er også lagt inn noen endringer knyttet til vannmåler. Det er i dag et ufravikelig krav at næringsbygg eller -seksjoner skal betale variabel del av gebyret ut fra målt forbruk.

Dette kravet har noen ganger ført til at det koster svært mye å installere vannmåler. Derfor er det lagt til en bestemmelse der kommunen kan vurdere om installasjon av vannmåler ikke er hensiktsmessig og dermed fravike kravet.

Det er også presisert at det kun er målere som benyttes til gebyrberegning som skal være eid av kommunen, og at det ikke er tillatt å fjerne eller demontere en vannmåler uten at kommunen har godkjent det.

Høringsfrist

Send innspill og kommentarer innen 5. april 2022 i e-post til

postmottak.bmu@stavanger.kommune.no

Skriv gjerne "Lokal forskrift vann- og avløpsgebyr" i emnefeltet

Du kan også sende inspill i brev:

Stavanger kommune
Postboks 8001
4068 Stavanger

Merk inspillet med "Lokal forskrift vann- og avløpsgebyr"