Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Vann og avløp
  4. Høring om lokal forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann

Høring om lokal forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann

Kort fortalt

  • Tilførsel av fett til offentlig ledningsnett er et økende problem.
  • Næringsvirksomheter blir gjennom forskriften pålagt å installere fettavskiller på avløpet sitt for å hindre at fett fra matlaging og rengjøring havner i det offentlige ledningsnettet.
  • Høringsfristen er 7. april 2021.

Bakgrunn for saken

Tilførsel av fett til offentlig ledningsnett er et økende problem. Næringsvirksomheter blir gjennom forskriften pålagt å installere fettavskiller på sitt avløp for å hindre at fett fra matlaging og rengjøring havner i det offentlige ledningsnettet.

Konsekvensene av store mengder fett i avløpsnettet er HMS-utfordringer for driftsoperatørene, økt utslipp av næringsstoffer fra overløp, tilstopping som medfører oversvømmelser og opphopning av «fettkaker» som må fjernes manuelt fra avløpspumpestasjoner og renseanlegg.

Gjennom forureningsforskriften §15A-4 er kommunen tillagt forurensningsmyndighet og skal føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften følges.

Slik kan det se ut i kommunens pumpestasjoner når abonnentene ikke installerer fettutskillere.
Slik kan det se ut i kommunens pumpestasjoner når abonnentene ikke installerer fettutskillere.

Utvider virkeområdet for forskriften til hele Stavanger 

Saken gjelder utvidelse av geografisk virkeområde for gjeldende lokal forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig ledningsnett. Hensikten med utvidelse er å sørge for at forskriften gjelder for hele nye Stavanger kommune.

Forskriften ble opprinnelig utarbeidet i samarbeid med kommunene Sola og Sandnes. Dette for å sikre like krav i de største kommunene, som ofte har de samme aktørene.

Den lokale forskriften klargjør bestemmelsene som gjelder i Stavanger. Forskriften presiserer krav til dokumentasjon, drift og oppfølging. Forurensningsforskriften gir kommunen mulighet til å stille krav gjennom enkeltvedtak, men en lokal forskrift bidrar til å sikre likebehandling av de ulike aktørene. Det anses derfor som viktig å opprettholde forskriften ved å gjøre denne gjeldende for hele kommunen.

Les forslaget til forskrift

Forskriften ble vedtatt lagt ut på høring i Utvalg for miljø og utbygging 25.11.2020. 

Her kan du lese og laste ned forslaget (PDF). 

Si din mening!

Høringsfristen er 7. april 2021. 

Send ditt innspill per epost til:  postmottak.bmu@stavanger.kommune.no.

Eller per brevpost til:

Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging
Postboks 8001
4068 Stavanger.

Merket "Forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann"