Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Vann og avløp
  4. Skjema, veiledere og regelverk
  5. Krav til fordrøyning

Krav til fordrøyning

Overvann fra alle nybygg skal fordrøyes

Bruksendring av et areal skal ikke medføre økt tilrenning til eksisterende overvannsnett. Dette betyr at overvannet fra alle nybygg skal fordrøyes eller håndteres lokalt på annen godkjent måte.

Dette gjelder også i de tilfellene der et gammelt bygg skal rives, og nytt bygges etterpå. Med fordrøyning menes at vannet holdes tilbake på tomten til det igjen er god kapasitet på ledningsnettet.

Utbyggers ansvar:

  • Dokumentere hvor mye overvann som tilføres kommunalt nett før og etter utbyggingen
  • Dimensjonere fordrøyningsmagasin eller annen overvannshåndtering
  • Få godkjenning for den valgte overvannsløsningen fra Vann og avløps
  • Har du noen spørsmål knyttet til valg av løsning, kan du ta kontakt med myndighetsseksjonen: 

Kontaktinformasjon

Vann og avløp - myndighetsseksjonen

Telefon:
51 50 84 15
E-post:
post.vamyndighet@stavanger.kommune.no